Οδηγός Ασφάλειας

Εκπτώσεις ασφάλισης Αυτοκινήτου, Μηχανής, Φορτηγού


Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν σημαντικές ειδικές εκπτώσεις στα τιμολόγια τους εάν ο ασφαλισμένος ανήκει σε μία από τις κάτωθι επαγγελματικές ή άλλες ειδικές κατηγορίες.
Ανάλογα με την εταιρεία και την κατηγορία οι εκπτώσεις κυμαίνονται έως και 25% χαμηλότερα από τα κανονικά ασφάλιστρα.
Ειδικότερα:

Έκπτωση Δημοσίων Υπαλλήλων

Ως δημόσιοι υπάλληλοι εννοούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι στις Αστικές Συγκοινωνίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε ΔΕΚΟ καθώς και οι Κληρικοί και οι Ιερωμένοι.

Έκπτωση Ανέργων

Ορισμένες εταιρείες στηρίζουν τους πολίτες που δοκιμάζονται από την ανεργία είτε προσφέροντάς τους ειδικές τιμές σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου είτε εξασφαλίζοντας τη δωρεάν ανανέωση του συμβολαίου τους (αστική ευθύνη) σε περίπτωση που μείνουν άνεργοι.

Έκπτωση Ένστολων

Την έκπτωση δικαιούνται οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Πυροσβεστικού Σώματος κλπ.

Επιπλέον, η ασφαλιστική αγορά ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες ανάγκες του ασφαλισμένου αλλά και για την επιβράβευσή του έχει διαμορφώσει ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ή εκπτώσεις ειδικών συνθηκών όπως:

Επιβράβευση Ομαδικής Ασφάλισης

Ορισμένες εταιρείες παρέχουν έκπτωση στους ασφαλισμένους που έχουν πάνω από δύο ή τρία οχήματα ασφαλισμένα στην ίδια εταιρεία. Επιπλέον σε κάποιες εταιρείες, παρέχονται εκπτώσεις σε παντρεμένα ζευγάρια όταν και οι δύο σύζυγοι είναι ασφαλισμένοι ταυτόχρονα στην ίδια εταιρεία.

Έκπτωση Νέων Οχημάτων και Συνετών Ασφαλισμένων

Σε ορισμένες εταιρείες παρέχεται έκπτωση σε όλα τα οχήματα που έχουν ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας μικρότερη των τριών ετών ή του ενός έτους (ανάλογα με την πολιτική της εκάστοτε εταιρείας). Παρέχεται επιπλέον έκπτωση σε ασφαλισμένους που στα τρία προηγούμενα χρόνια συνεχούς ασφάλισης δεν έχουν προκαλέσει ατύχημα.

Έκπτωση σε πολυκλαδικούς Ασφαλισμένους

Σε ορισμένες εταιρείες παρέχεται έκπτωση λόγω ύπαρξης ασφαλιστηρίου κατοικίας ή γενικά περιουσίας στην ίδια εταιρεία που είναι ασφαλισμένο και το όχημα και αντίστροφα.

Έκπτωση λόγω ηλικιακής ομάδας

Σε ορισμένες εταιρείες παρέχεται έκπτωση σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (πχ στους οδηγούς 30 - 40 ετών, το ασφάλιστρο είναι οικονομικότερο από αυτό των οδηγών ηλικίας 60 ετών).

Έκπτωση λόγω ετών διπλώματος

Σε ορισμένες εταιρείες παρέχεται έκπτωση όταν έχουν παρέλθει 5 ή παραπάνω έτη από την ημερομηνία έκδοσης του διπλώματος του ιδιοκτήτη ή/και του οδηγού.

Πρόσθετες Παροχές

Πολλά από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια παρέχουν ως προστιθέμενη αξία, δωρεάν ή με αρκετά χαμηλό κόστος υπηρεσίες όπως:
  • 24η Φροντίδα Ατυχήματος
  • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
  • Κάλυψη περιεχομένου κατοικίας σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Νομικές και Ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος
  • Συνεργαζόμενα συνεργεία αποκατάστασης ζημιών από ατύχημα χωρίς την καταβολή χρημάτων από τον ασφαλισμένο
  • Κάρτα Υγείας
  • Προστασία Bonus Malus