Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Κάρτες Digital Banks

Όλα ψηφιακά, όλα στο κινητό σου!

Όλες οι Κάρτες Digital Banks με μια ματιά

Βασικά Χαρακτηριστικά
Χρεώσεις Συναλλαγών
Παροχές Ασφάλειας
Τράπεζα#ffffff#ffffffbold
Κάρτα#ffffff#ffffff#141414bold
Χαρακτηριστικά#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
Μηνιαία συνδρομή#ffffff#ffffff#141414normal
Aποστολή κάρτας#ffffff#f5f5f5#141414normal
Επανέκδοση (Κλοπή, Απώλεια, Λήξη)#ffffff#ffffff#141414normal
Ενεργοποίηση#ffffff#f5f5f5#141414normal
Βασική παροχή#ffffff#ffffff#141414normal
Ταυτοποίηση χρήστη#ffffff#f5f5f5#141414normal
Φόρτιση κάρτας (Top up)#ffffff#ffffff#141414normal
Τεχνολογία contactless#ffffff#f5f5f5#141414normal
Σύνδεση με Apple pay#ffffff#ffffff#141414normal
Στόχοι αποταμίευσης#ffffff#f5f5f5#141414normal
Πληροφορίες δαπανών χρήστη#ffffff#ffffff#141414normal
Πώς θα την αποκτήσω;#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
7,99 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
13,99 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
9,90 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
16,90 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
6 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
6 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
6 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
4,99 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
6 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
6 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
6 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
6 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
6 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
45,00 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
4,99 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Λογαριασμός & χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός & χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός & χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός & χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός & χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός & χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός & χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δικαιολογητικά μέσω εφαρμογής & έγκριση μέσω push ειδοποίησης
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δικαιολογητικά μέσω εφαρμογής & έγκριση μέσω push ειδοποίησης
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δικαιολογητικά μέσω εφαρμογής & έγκριση μέσω push ειδοποίησης
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δικαιολογητικά μέσω εφαρμογής & βιντεοκλήση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δικαιολογητικά μέσω εφαρμογής & βιντεοκλήση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Δικαιολογητικά μέσω εφαρμογής & βιντεοκλήση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Bιντεοκλήση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414normal
Έμβασμα και Χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Έμβασμα και Χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Έμβασμα και Χρεωστική κάρτα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Έμβασμα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Έμβασμα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Έμβασμα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Κάρτα, με κωδικό Viva e-money, με μετρητά στα Viva spots ή μέσω e-banking
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ορισμός budget
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ορισμός budget
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ορισμός budget
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ορισμός δευτερευόντων λογαριασμών για αποταμίευση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ορισμός δευτερευόντων λογαριασμών για αποταμίευση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ορισμός δευτερευόντων λογαριασμών για αποταμίευση
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Χρήση analytics & γραφημάτων
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Χρήση analytics & γραφημάτων
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Χρήση analytics & γραφημάτων
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη πληροφόρηση για την κατανομή των δαπανών σας
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη πληροφόρηση για την κατανομή των δαπανών σας
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη πληροφόρηση για την κατανομή των δαπανών σας
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Πρόσβαση σε όλες τις συναλλαγές χωρίς όρια
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5
#ffffff#f5f5f5
#ffffff#f5f5f5
#ffffff#f5f5f5
#ffffff#f5f5f5
#ffffff#f5f5f5
#ffffff#f5f5f5
Βασικά Χαρακτηριστικά
Τράπεζα#ffffff#ffffffbold
Κάρτα#ffffff#ffffff#141414bold
Χρεώσεις#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
Δωρεάν Μεταφορά χρημάτων#ffffff#ffffff#141414normal
Δωρεάν Αγορές σε ξένα νομίσματα#ffffff#f5f5f5#141414normal
Δωρεάν Αναλήψεις από ATMs (ζώνη ευρώ)#ffffff#ffffff#141414normal
Δωρεάν Αναλήψεις από ATMs (εκτός ζώνης ευρώ)#ffffff#f5f5f5#141414normal
Δωρεάν συναλλαγές εξωτερικού#ffffff#ffffff#141414normal
Πώς θα την αποκτήσω;#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
130 χώρες
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
130 χώρες
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
130 χώρες
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
29 χώρες
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
29 χώρες
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
29 χώρες
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως 200€/μήνα. Για υπέρβαση ορίου , χρέωση 2%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως 400€/μήνα. Για υπέρβαση ορίου , χρέωση 2%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως 600€/μήνα. Για υπέρβαση ορίου , χρέωση 2%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως και 5 αναλήψεις/μήνα. Για περισσότερες , 2€/ανάληψη
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως και 5 αναλήψεις/μήνα. Για περισσότερες , 2€/ανάληψη
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως και 5 αναλήψεις/μήνα. Για περισσότερες , 2€/ανάληψη
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως 200€/μήνα. Για υπέρβαση ορίου , χρέωση 2%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως 400€/μήνα. Για υπέρβαση ορίου , χρέωση 2%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν έως 600€/μήνα. Για υπέρβαση ορίου , χρέωση 2%