ο συμμαχοσ σου στην

εξοικονομηση

Χρήσιμα τηλέφωνα

Για την δική σας γρήγορη και άριστη εξυπηρέτηση σας παραθέτουμε τα παρακάτω τηλέφωνα, σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την σύνδεση ρεύματος ή φυσικού αερίου:

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (πρώην ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία συστήθηκε με το ν.2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο και μετονομάστηκε το 2023 με τον νόμο 5037 σε ΡΑΑΕΥ, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, η ΡΑΑΕΥ έχει αναλάβει πλέον αποφασιστικό ρόλο στα παρακάτω θέματα:
• Χορήγηση αδειών παραγωγής
• Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας
• Προστασία των καταναλωτών
• Παρακολούθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας
• Χορήγηση αδειών
• Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς
• Έγκριση τιμολογίων μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
• Χορήγηση εξαίρεσης από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων
• Παρακολούθηση πρόσβασης στις ενεργειακές διασυνδέσεις
• Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών

Στοιχεία επικοινωνίας
Πειραιώς 132,118 54, Αθήνα
Τηλ.: 210-37.27.400 | Email: info@rae.gr
www.rae.gr 

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, όπως:
• Συνδέσεις στο δίκτυο
• Βλάβες
• Μεταβολές σε υφιστάμενες παροχές
• Νυχτερινό ρεύμα
• Γενικές πληροφορίες για το δίκτυο
• Θέματα καταμέτρησης κ.λ.π.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ.: 210 3241879
email: infodeddie@deddie.gr
www.deddie.gr

Online Δήλωση Βλάβης
Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ 

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1988, ως φορέας ανάπτυξης της απαραίτητης υποδομής και όλων των λοιπών πτυχών της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα. Η ΔΕΠΑ έχει συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου με τη ρωσική GAZPROM (έως το 2026), την τουρκική BOTAS (έως το 2021) και την αλγερινή SONATRACH για LNG (έως το 2021, υπό παράταση). Επιπλέον, η ΔΕΠΑ προμηθεύεται ποσότητες LNG από την παγκόσμια ευκαιριακή (spot) αγορά, όταν αυτές είναι διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και για να διασφαλιστεί η επαρκής τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης. Τον Δεκέμβριο 2018 η ΔΕΠΑ ξεκίνησε την προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές προμήθειας αερίου. Σημειώνεται ότι, με το Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193/03.12.19) θεσπίζονται ρυθμίσεις για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις για την αγορά φυσικού αερίου. Ειδικότερα, προβλέπεται ο εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. και ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και η πώληση του συνόλου των μετοχών ιδιοκτησίας ΤΑΙΠΕΔ των εταιρειών ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, εξαιρουμένων των μετοχών της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., η οποία προβλέπεται να απορροφηθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΔΕΥ) Α.Ε.

Θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι οι ακόλουθες:
1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (πρώην ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 100%
2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) 100%
3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 51%
4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΔΑ) 100%

Μετά τον προαναφερθέντα εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Α.Ε., η πρώτη θυγατρική υπάγεται στη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., ενώ οι τρεις επόμενες θυγατρικές υπάγονται στη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 141 21 | Τηλ.: 210 270 10 00 | Fαξ.: 210 270 10 10

Για περισσότερες πληροφορίες: www.depa.gr

Κύρια δραστηριότητα της ΕΔΑ Αττικής είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην Αττική, καθώς και η σύνδεση των κατοίκων του λεκανοπεδίου με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό.

Η λειτουργία της εταιρείας είναι ρυθμιζόμενη και διέπεται από τις αρχές της διαφανούς και αμερόληπτης μεταχείρισης των παραγόντων της αγοράς και της ισότιμης πρόσβασης των χρηστών του δικτύου σε αυτό.
Μέσα από το έργο της, η εταιρεία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και ομαλή τροφοδοσία των καταναλωτών της Αττικής, την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου, την παροχή σύγχρονων και αποδοτικών λύσεων προς τους πελάτες της και την ευρύτερη προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Στοιχεία επικοινωνίας
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, 14123 Λυκόβρυση
Τηλεφωνικό κέντρο: 213-0882000 / 11322
Fax: 213-0882020
E-mail: info@edaattikis.gr
Ε-mail τμήματος υποστήριξης πελατών:
customersupport@edaattikis.gr

Τηλέφωνα Άμεσης Επέμβασης:
800 1111 330 – 11322 – 210 3463365 
https://edaattikis.gr

Χάρτης δικτύου Φυσικού Αερίου 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2017 και ασκεί τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στην Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5922/31.12.2018) και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 5916/31.12.2018), κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στην Άδεια Διανομής και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου.

Στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ συμμετέχει κατά 51% η ΔΕΠΑ Υποδομών AE και κατά 49% ξένος στρατηγικός επενδυτής (η Εταιρεία Eni Gas e Luce) ο οποίος ασκεί το management.
Η Εταιρεία λειτουργεί με σεβασμό στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, με γνώμονα τη Λειτουργική της Ανεξαρτησία, εκπληρώνοντας πλήρως κάθε υποχρέωσή της. Οι υποχρεώσεις της ενδεικτικά συνίστανται στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του δικτύου, στη διατήρηση ενός τεχνικά άρτιου και αποδοτικού δικτύου και στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού λειτουργίας και συντήρησης, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλούς στόχους απόδοσης για τη δραστηριότητα της διανομής.

Μέσα από μια επιτυχημένη 20ετή πορεία συνεπούς και σταθερής παρουσίας στον ενεργειακό κλάδο της χώρας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εφαρμόζοντας ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο διοίκησης, διατηρεί ηγετική θέση στον ενεργειακό κλάδο της χώρας. Ως πρωτοπόρος του κλάδου, εισάγει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επενδύει στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των υποδομών του δικτύου διανομής.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στοχεύει πάντοτε στην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας, που σήμερα ανέρχεται στο 64% του πληθυσμού, ώστε να συμβάλει καταλυτικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Στοιχεία επικοινωνίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 7, Μενεμένη,  546 28, Τηλ.: 2310 584000-1-2-3-4, Fax: 2310 546365
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Φαρσάλων 219, Λάρισα, 413 35, Τηλ.: 2410 582300, Fax: 2410 582323

https://www.edathess.gr/
Χάρτης δικτύου Φυσικού Αερίου 

Η ΔΕΔΑ συστάθηκε το 2017 και είναι θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ). Η ΔΕΔΑ κατέχει, αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια της Ελλάδας εξασφαλίζοντας την οικονομική, αξιόπιστη, ασφαλή και αδιάλειπτη ενεργειακή παροχή.

Το 2020 αναθεωρήσε και έθεσε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο, πολυετές πλάνο ανάπτυξης το οποίο δρομολογεί την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε 39 πόλεις των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Πελοποννήσου και στοχεύει στην κατασκευή 1.880 χιλιομέτρων δικτύου και σε περισσότερες από 50.000 συνδέσεις. Πρόκειται για ένα μεγάλο και φιλόδοξο, τόσο σε έκταση όσο και στο χρονοδιάγραμμα, έργο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες της Ελληνικής περιφέρειας.

ΔΕΔΑ Α.Ε.
Πύργος Αθηνών, 11ος όροφος
Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 216 2000 499
Ε-mail : info@deda.gr
https://deda.gr

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του, κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και οικονομικά αποδοτικό και με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Χρηστών του με ασφάλεια, αξιοπιστία και επάρκεια.

Συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής, ο ΔΕΣΦΑ διευκολύνει παράλληλα την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενέργειας, μεριμνώντας σταθερά για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Με εκτεταμένη εμπειρία και διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ο ΔΕΣΦΑ καθίσταται αξιόπιστος εταίρος στο πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στοιχεία επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ΔΕΣΦΑ
Μεσογείων 357 -359, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ: 213 0884000
Fax: 210 6749504
Email: desfa@desfa.gr
https://www.desfa.gr/

Ο συνήγορος του καταναλωτή  λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συμβουλευτικός θεσμός στο πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον συνήγορο του καταναλωτή για κάθε διαφωνία μεταξύ πελάτη και προμηθευτή.

Στοιχεία επικοινωνίας
Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
grammateia@synigoroskatanaloti.gr

https://www.synigoroskatanaloti.gr/el

Σύγκρινε παρόχους Ενέργειας σε 1′

& εξοικονόμησε έως 30% στο ρεύμα σου!