Τιμές Ρεύματος

Οκτωβρίου 2023

Οι τιμές του ρεύματος αλλάζουν κάθε μήνα. Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρεις συγκεντρωτικά τις τιμές παρόχων ρεύματος για κάθε πρόγραμμα, για τον τρέχοντα μήνα!

Επίλεξε την κατηγορία τιμολογίου στην οποία ανήκεις

Τιμές Ρεύματος

Ιουνίου 2023

Οι τιμές του ρεύματος αλλάζουν κάθε μήνα. Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρεις συγκεντρωτικά τις τιμές παρόχων ρεύματος για κάθε πρόγραμμα, για τον τρέχοντα μήνα!

Γιατί Οικιακό Πλήρες Extra

Για μέγιστη οικονομία στο Φυσικό Αέριο, σου προτείνουμε το πρόγραμμα ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ EXTRA από την εταιρία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας.

Η τιμή του προγράμματος είναι ιδιαίτερα προσιτή με ξεκάθαρο πλεονέκτημα την απουσία Αναπροσαρμογής TTF

Συγκριτικός Πίνακας

Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μίας αυτόνομης παροχής (725kW /μήνα)

Πρόγ/μα

Τιμή/ kWh

Πάγιο/Μήνα

Αναπρ/γή TTF

Ετήσια Χρέωση

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Οικιακό Πλήρες Extra

0.089 €/kWh

4.5 €

0 €/kWh

834.33€

ELPEDISON

Gas Home Flex

0.032 €/kWh

5,5€

0.084 €/kWh

950.12 €

ΗΡΩΝ

Gas Home Fix

0.019€/kWh

3,4€

0.089 €/kWh

977.04 €

ΖΕΝΙΘ

Gas Home Pack

0€/kWh

90€

0.088€/kWh

929.07 €

PROTERGIA

Αυτόνομο

0.072€/kWh

3,95€

0.088€/kWh

1,428€

Συγκριτικός Πίνακας μέσου όρου τιμών του τελευταίου εξαμήνου των πιο οικονομικών προγραμμάτων των μεγαλύτερων 5 παρόχων φυσικού αερίου.

Οι προσφορές του εκάστοτε παρόχου συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ετήσιας χρέωσης.

*20% έκπτωση στην τιμή προμήθειας σε σχέση με το Αέριο Οικιακό Πλήρες, μηνιαίο πάγιο 4,5€, ισχύει πολιτική ορθής χρήσης.

Γιατί Οικιακό Πλήρες Extra

Για μέγιστη οικονομία στο Φυσικό Αέριο, σου προτείνουμε το πρόγραμμα ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ EXTRA από την εταιρία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας. 

Η τιμή του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική με ξεκάθαρο πλεονέκτημα την απουσία Αναπροσαρμογής TTF

Συγκριτικός Πίνακας μέσου όρου τιμών του τελευταίου εξαμήνου των πιο οικονομικών προγραμμάτων των μεγαλύτερων 5 παρόχων φυσικού αερίου.

Οι προσφορές του εκάστοτε παρόχου συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ετήσιας χρέωσης.

*20% έκπτωση στην τιμή προμήθειας σε σχέση με το Αέριο Οικιακό Πλήρες, μηνιαίο πάγιο 4,5€, ισχύει πολιτική ορθής χρήσης.

Τι έχει αλλάξει στις χρεώσεις ρεύματος;

Εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, με διάταξη των νόμων 4951/2022 και 4964/2022 θεσπίζονται έκτακτες ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα, οι οποίες θα εφαρμόζονται μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

• Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής
• Ενισχύονται οι κρατικές επιδοτήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος
• Δεν υπάρχει πια δέσμευση παραμονής στον πάροχο ενέργειας
• Οι τιμές ρεύματος κάθε μήνα θα ανακοινώνονται στις 20 του προηγούμενου

Συγκριτικός Πίνακας

Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μίας αυτόνομης παροχής (725kW /μήνα)

Εταιρεία

Πρόγραμμα

Τιμή / kWh

Πάγιο/Μήνα

Αναπροσαρμογή TTF

Ετήσια Χρέωση

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Οικιακό Πλήρες Extra

0.089€/kWh

4,5€

0 €/kWh

834.33€

ELPEDISON

Gas Home Flex

0.032€/kWh

5,5€

0.084€/kWh

950.12€

ΗΡΩΝ

Gas Home Fix

0.019€/kWh

3.4 €

0.089€/kWh

977.04€

ΖΕΝΙΘ

Gas Home Pack M

0.140€/kWh

90€

0€/kWh

929.07€

PROTERGIA

Αυτόνομο

0.072€/kWh

3.95 €

0.088€/kWh

1,428.23 €

Τιμές Παρόχων Ρεύματος – Οκτώβριος 2023

Η επιδότηση του ρεύματος θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας insurancemarket.gr/energy , η moneymarket παρουσιάζει τα προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από τους ίδιους τους προμηθευτές. Οι αναφερόμενες χρεώσεις, σε καμία περίπτωση δεν αφορούν τις λοιπές χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε λογαριασμό κατανάλωσης.
Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.