Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Ανάγκη Υπερανάληψης;

Κάλυψε τις έκτακτες ανάγκες σου έξυπνα!

Όλα τα προϊόντα Υπερανάληψης με μια ματιά

Προϊόντα Υπερανάληψης
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Όριο Υπερανάληψης
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κυμαινόμενο Επιτόκιο (πλέον 0,60% εισφοράς Ν.128/75 )
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κόστος Αιτήματος
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ετήσιο Κόστος
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Eπιπλέον με λογαριασμό "Alpha Μισθοδοσία"
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
900 € - 3.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
11,25%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffffnormal
Alpha Eπιπλέον με λογαριασμό ''Alpha Προνομιακός''
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
900 € - 3.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
11,75%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Υπηρεσία υπερανάληψης (χωρίς λογαριασμό)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
Διαπραγματεύσιμο από 500 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
13,30%-15,80%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
30 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
25 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Υπηρεσία υπερανάληψης
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 € - 10.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,10%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
25 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
12,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
10.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
11,50%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
10.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
10,50%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
22 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
20 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,95%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
500 € - 5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
13,60%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Όριο Υπερανάληψης-Overdraft Μισθοδοσίας
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
500 € - 5.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
13,55%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προϊόντα Υπερανάληψης
Λύνουμε τις απορίες σου σχετικά με την Υπερανάληψη
Τι είναι υπερανάληψη (overdraft)
Υπερανάληψη ανά τράπεζα
Χρήσιμα Νέα

Υπερανάληψη (Overdraft) είναι ένα επιπλέον ποσό που σου εγκρίνει η τράπεζα υπό τη μορφή καταναλωτικού δανείου με σκοπό να το χρησιμοποιήσεις σε κάποια έκτακτη ανάγκη.  

Ας υποθέσουμε ότι προέκυψαν έκτακτες οικονομικές ανάγκες για τις οποίες δεν επαρκεί το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Με την υπερανάληψη μπορείς να κάνεις ανάληψη μετρητών, να μεταφέρεις χρήματα ή να χρεώσεις τον λογαριασμό σου, πέραν του υπολοίπου σου μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο που έχεις συμφωνήσει με την Τράπεζά σου. 

Για την υπερανάληψη απαιτείται η έγκριση της τράπεζας και το όριο διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά και την ακίνητη περιουσία σου. Χορηγείται συχνότερα στους Λογαριασμούς Μισθοδοσίας / Σύνταξης. 

Η χρέωση των τόκων γίνεται μόνο για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται το ποσό που έχεις «σηκώσει». Για παράδειγμα, αν έχεις όριο υπερανάληψης 500 ευρώ και χρησιμοποιήσεις τα 300 ευρώ για 10 ημέρες, τότε θα πληρώσεις τόκους μόνο για αυτές τις 10 ημέρες και μόνο για τα 300 ευρώ. 

Όσοι έχουν δικαίωμα υπερανάληψης μπορούν επίσης να υπογράψουν επιταγές για μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουν στο λογαριασμό τους, χωρίς τον κίνδυνο να επιστραφούν ως «ακάλυπτες». 

 

Πώς κάνεις υπερανάληψη – Τι χρειάζεται για την έγκριση 

 

Αρχικά πρέπει να κάνεις ένα αίτημα στην τράπεζά σου. Μπορείς να υποβάλεις την αίτηση χορήγηση ορίου υπερανάληψης – overdraft από τον τρεχούμενο λογαριασμό σου, στην τράπεζά σου.  

Η τράπεζα θα εξετάσει την εισοδηματική και περιουσιακή σου κατάσταση και θα κρίνει αν πρέπει να εγκρίνει το αίτημα και έως ποιου ποσού. Χρειάζονται τα γνωστά δικαιολογητικά που ζητάει η τράπεζα όταν εγκρίνει δάνειο.  

Με την υπογραφή της σύμβασης, ενεργοποιείται το επιπλέον ποσό στον λογαριασμό σου, το οποίο όπως προαναφέρθηκε, δεν τοκίζεται μέχρι να το χρησιμοποιήσεις.  

 

Συμφέρει η υπερανάληψη στον λογαριασμό μου; 

 

Όταν μία τράπεζα σου δίνει χρήματα, τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν πίσω με τόκο. Έτσι λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και επομένως θα πρέπει να έχεις κατά νου ότι τα επιπλέον χρήματα που σηκώνεις από τον λογαριασμό σου αποτελούν μία μορφή καταναλωτικού δανείου 

Αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθείς με ένα επιτόκιο κοντά στο 12%-14%, που μόνο αμελητέο δεν είναι. 

Τώρα, αν συγκρίνεις το επιτόκιο της υπερανάληψης με αυτό των πιστωτικών καρτών, τότε σε μία έκτακτη ανάγκη συμφέρει να κάνεις χρήση των χρημάτων του overdraft αντί για την πιστωτική σου.  

 

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ:  

 • Δεν υπάρχει όριο στις φορές που κάνεις αναλήψεις το μήνα, αρκεί να μην ξεπερνάς αθροιστικά το καθορισμένο όριο υπερανάληψης – overdraft. 
 • Επειδή το όριο υπερανάληψης είναι μορφή δανείου, αν δεν πληρώσεις την οφειλή, αυτή θα καταστεί εκπρόθεσμη, που σημαίνει ότι θα επιβαρυνθείς ακόμη περισσότερο με τόκους υπερημερίας.  
 • Η διάρκεια του συμφωνημένου ορίου είναι συνήθως αόριστη και ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο. 
 • Δεν πρέπει να δεις το overdraft ως έξτρα εισόδημα αλλά ως δάνειο που σε διευκολύνει να καλύψεις κάποιες έκτακτες ανάγκες. 

SOS: Η εισφορά του Ν.128/75 που θα δεις παρακάτω είναι υποχρεωτική και ουσιαστικά αποτελεί έμμεσο φόρο που βαρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα και αυτά τον μετακυλούν στους δανειολήπτες. Για τα στεγαστικά δάνεια ορίζεται σε 0,12% και για τις υπόλοιπες μορφές δανείων σε 0,60%.  

 

Υπερανάληψη Τρ. Πειραιώς

Το overdraft της Πειραιώς αφορά ποσά από 500 έως 5.000 ευρώ.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και διαμορφώνεται σε 13,55% συν 0,60% που είναι η εισφορά του Ν.128/75.

Το Όριο Υπερανάληψης – Overdraft Μισθοδοσίας έχει αόριστη διάρκεια, ενώ ο εκτοκισμός γίνεται στο τέλος του α’ εξαμήνου και στο τέλος του έτους (30/6 και 31/12).

Η χορήγηση του overdraft της Τρ. Πειραιώς γίνεται χωρίς έξοδα.

Η αποπληρωμή δεν γίνεται με δόσεις, που σημαίνει ότι καταθέτεις όσα χρήματα θέλεις, όταν μπορείς. Απλά, όσο περισσότερο το αφήνεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η οφειλή, αφού τοκίζεται το ποσό της υπερανάληψης.

 

Υπερανάληψη Eurobank

Μέσω της υπηρεσίας υπερανάληψης της Eurobank, μπορείς να κάνεις αναλήψεις ή να μεταφέρεις χρήματα με χρέωση του λογαριασμού σου για ποσά από 500 έως 10.000 ευρώ.

Εάν λαμβάνεις τη μισθοδοσία σου στην Eurobank, τότε το όριο υπερανάληψης δεν μπορεί να ξεπερνά το άθροισμα 3 καθαρών μισθών.

 

Το όριο υπερανάληψης μπορεί να φτάσει τα 10.000 ευρώ:

 • αν λαμβάνεις τη μισθοδοσία σου στην Eurobank και έχεις ακίνητη περιουσία
 • αν οι καταθέσεις σου στην Eurobank ξεπερνούν τα 30.000 ευρώ
 • αν είσαι πελάτης Personal Banking ή Private Banking

 

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και αναπροσαρμόζεται με βάση το Euribor τριμήνου. Για το 2021 είναι:

 • 15,80% για το τμήμα του ποσού έως 3.000€
 • 14,80% για το τμήμα του ποσού από 3.001€ έως 6.000€
 • 14,30% για το τμήμα του ποσού από 6.001€ έως 9.000€
 • 13,80% για το τμήμα του ποσού από 9.001€ έως 12.000€
 • 13,30% για το τμήμα του ποσού πάνω από 12.001€

Στο επιτόκιο αυτό προστίθεται 0,60% εισφορά του Ν.128/1975.

 

Παράδειγμα

Έστω ότι έχεις όριο υπερανάληψης 2.000€ και ο λογαριασμός σου έχει υπόλοιπο 1.000€. Για να καλύψεις κάποια έκτακτα έξοδά σου, χρησιμοποιείς 500€ από το όριο υπερανάληψης που έχεις στη διάθεσή σου. Το ετήσιο επιτόκιο που αναλογεί σε αυτό το ποσό είναι:

15,80% επιτόκιο + 0,60% εισφορά του Ν.128/1975 = 16,40% ετήσιο επιτόκιο

Ο μηνιαίος τόκος που σε επιβαρύνει είναι: 6,83€.

 

Υπερανάληψη Εθνική Τράπεζα – «Δικαίωμα Υπερανάληψης»

Η Εθνική Τράπεζα δίνει το δικαίωμα υπερανάληψης από τον τρεχούμενο λογαριασμό για ποσά έως 5.000 ευρώ.

Μπορείς να ορίσεις εσύ το ποσό του overdraft, αρκεί να το εγκρίνει η τράπεζα.

Η διάρκεια του Δικαιώματος Υπερανάληψης είναι αόριστη και ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο.

Η περίοδος εκτοκισμού είναι εξαμηνιαία και οι τόκοι χρεώνονται την 31η Δεκεμβρίου και την 30η Ιουνίου ​κάθε έτους.

Hint: Η Εθνική Τράπεζα δίνει μηδενικό επιτόκιο για τα πρώτα 150 ευρώ 

 

Υπερανάληψη Alpha Bank – «Alpha Επιπλέον» 

 

Η Alpha Bank σου δίνει το δικαίωμα υπερανάληψης για ποσά έως 3.000 ευρώ. Το επιτόκιο του Alpha Eπιπλέον είναι ανάλογο με τον τύπο λογαριασμού καταθέσεων: 

 • για κατόχους καταθετικού λογαριασμού “Alpha Μισθοδοσία”, το επιτόκιο είναι 0% για τα πρώτα 200 ευρώ και 11,25% από 200 ευρώ και πάνω, συν την υποχρεωτική από το νόμο εισφορά του 0,60%. 
 • για κατόχους καταθετικού λογαριασμού που λαμβάνουν τη μισθοδοσία τους μέσω του ”Alpha Προνομιακός”, το επιτόκιο είναι 11,75% συν την υποχρεωτική από το νόμο εισφορά του 0,60%. 

 

Η χρέωση των τόκων του Alpha Επιπλέον πραγματοποιείται, ανάλογα με τον τύπο του καταθετικού σας λογαριασμού: 

 • κάθε τρίμηνο για τον λογαριασμό “Alpha Μισθοδοσία” 
 • κάθε εξάμηνο για τον λογαριασμό “Alpha Προνομιακός” 

 

Hint: Η Alpha Bank δίνει μηδενικό επιτόκιο για τα πρώτα 200 ευρώ 

 

 

Χρειάζεσαι εκτάκτως χρήματα για αγορές, αλλά δεν σε συμφέρει ή δεν δικαιούσαι υπερανάληψη; Ίσως μπορείς να βγάλεις πιστωτική κάρτα! Στο money-market.gr μπορείς να μάθεις τα πάντα για την έκδοση πιστωτικής και να συγκρίνεις κάρτες online, για να επιλέξεις την κατάλληλη, χωρίς να στηθείς στην ουρά της τράπεζας!

 

Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.