ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

arag se

Παροχή Νομικών Συμβουλών & Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

Το insurancemarket.gr προχώρησε σε αποκλειστική συνεργασία με την ARAG SE, την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη, με σκοπό την δωρεάν παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην διαχείριση της ζημίας του οχήματός σου.

Τώρα έχεις ακόμα μεγαλύτερη προστασία ως προς την γρήγορη και δίκαιη αποζημίωσή σου με τη σιγουριά που προσφέρουν οι εξειδικευμένοι διακανονιστές της ARAG SE, εξασφαλίζοντάς σου:
  • Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας του φακέλου ζημίας σου από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από το ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της ARAG SE
  • Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεών σου χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης των συμφερόντων σου με την Ασφαλιστική σου Εταιρεία, αφού η ARAG SE είναι ανεξάρτητη ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας.

Τι σου παρέχουμε:

  1. Νομικές Συμβουλές για θέματα που σε απασχολούν και σχετίζονται με την ιδιότητά σου ως οδηγός και ιδιοκτήτης οχήματος.
  2. Εξωδικαστικό συμβιβασμό των ζημιών σου, σε περίπτωση που έχει προκύψει διαφορά με την ασφαλιστική σου εταιρεία:
  • στην υπαιτιότητα
  • στο ύψος της αποζημίωσης υλικών ζημιών
  • στο ύψος της αποζημίωσης των σωματικών βλαβών που έχει υποστεί ο οδηγός και οι επιβαίνοντες
  • καθώς και σε συμπληρωματικές καλύψεις, όπως: Φωτιά, Κλοπή (ολική ή μερική), Ίδιες ζημίες (μικτή), Θραύση κρυστάλλων, Φυσικά φαινόμενα, Τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.

* Το παρόν δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο αλλά παροχή αποκλειστικά προς τους πελάτες του insurancemarket.gr, δυνάμει ασφαλιστικής σύμβασης μεταξύ της ARAG SE και της Money Market AE και έχει ισχύ για όσο διάστημα η σύμβαση αυτή είναι ισχυρή).

ΣΥΓΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

…της ασφάλειας του οχήματός σου

φθηνότερη ασφάλεια αυτοκινήτου

ΣΥΓΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

…της ασφάλειας του οχήματός σου