Σκάφος

βασική ασφάλεια σκάφους

Τι καλύπτει η ασφάλιση σκαφών;

υποχρεωτική ασφάλεια σκάφους

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση σκάφους;

ασφάλεια για θαλάσσια σπορ

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το σκάφος μου για θαλάσσια σπορ;

μετά από πόσο καιρό με καλύπτει η ασφάλεια σκάφους

Αν στείλω σήμερα αίτηση ασφάλισης, μετά από πόσο καιρό καλύπτομαι;

δεύτερος χειριστής σκάφους

Η ασφάλειά μου καλύπτει και άλλους οδηγούς του σκάφους μου;