Βρες την καλύτερη ασφάλεια Airbnb γρήγορα και εύκολα.

Εγγύηση Χαμηλότερης τιμής

Αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρίες

Μοναδικά προγράμματα ασφαλισης

Ασφάλιση Airbnb από 2,31€ / τ.μ ετησίως

ασφάλιση airbnb

Σύγκρινε την αγορά σε 1′
και λάβε το ασφαλιστήριο στο email σου. 

Ασφάλεια Airbnb από 2,31€ / τ.μ ετησίως

Βρες την καλύτερη ασφάλιση Airbnb γρήγορα και εύκολα.

Αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρίες

Μοναδικά προγράμματα ασφάλισης

Εγγύηση Χαμηλότερης τιμής

ασφάλιση airbnb

Σύγκρινε την αγορά σε 1′
και λάβε το ασφαλιστήριο στο email σου.

Συχνές ερωτήσεις

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν έρθει για να μείνουν στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη μίσθωση, κοινώς, ενοικίαση ακινήτου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες δεν περιορίζονται μόνο στην προβολή του ακινήτου. Παρέχουν και εξειδικευμένα εργαλεία, με τα οποία μπορεί η σύναψη της μίσθωσης να γίνει ηλεκτρονικά. Πρόκειται ουσιαστικά για ιστοσελίδες, στις οποίες μπορεί ένας ιδιοκτήτης ακινήτου: να φτιάξει προφίλ, να καταχωρήσει φωτογραφίες και πληροφορίες και να ορίσει μια τιμή για το ακίνητό του.

Στην Ελλάδα, οι κύριες περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι η Airbnb, η Booking, η Blueground κ.α. Οι ιστοσελίδες αυτές ξεκίνησαν από την ανάγκη εύρεσης οικονομικών ή ποιοτικών χώρων διαμονής κατά τη διάρκεια διακοπών ή επαγγελματικών ταξιδιών.

Είσαι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου και θέλεις να το νοικιάζεις για μικρά χρονικά διαστήματα; Η μίσθωσή του μέσω Airbnb, για παράδειγμα, είναι η ιδανική επιλογή.

Η ίδια η Airbnb παρέχει Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη & Εγγύηση Οικοδεσπότη στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που νοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης που προστατεύει τους οικοδεσπότες από τη στιγμή που ο ενοικιαστής θα μπει στο σπίτι μέχρι τη στιγμή που θα φύγει.

Η Ασφάλεια Προστασίας Οικοδεσπότη καλύπτει τη νομική ευθύνη των ιδιοκτητών για: τραυματισμούς των επισκεπτών ή τρίτων, ζημιές στην περιουσία των επισκεπτών, ζημιές σε κοινόχρηστους χώρους

Η Εγγύηση Οικοδεσπότη καλύπτει ζημιές στο χώρο και στα υπάρχοντα των ιδιοκτητών που προέκυψαν από τους επισκέπτες.

Ωστόσο, πέρα από την ασφάλεια που καλύπτει η ίδια η Airbnb, σίγουρα χρειάζεσαι ένα πιο πλήρες πρόγραμμα για ασφάλιση Airbnb που θα καλύπτει το ακίνητο και το περιεχόμενό του. Στο insurancemarket.gr θα βρεις ασφαλιστικά προγράμματα που διατίθενται για Airbnb. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει γίνει αισθητή και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Όλο και περισσότερα ακίνητα μεταμορφώνονται σε “έξυπνα” σπίτια, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων που τα νοικιάζουν μέσω Airbnb, να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες, αλλά και να κάνουν τη δική τους ζωή πιο εύκολη.

Συστήματα smart που επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαχείριση ηλεκτρικών συσκευών, έχουν αρχίσει ήδη να χρησιμοποιούνται ευρέως στα σπίτια. Αν νοικιάζεις το σπίτι σου μέσω Airbnb, βάλε ένα τέτοιο σύστημα αφού με αυτό θα έχεις συνέχεια το έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών ακόμη κι αν είσαι μακριά.

Μια ακόμη εξαιρετικά χρήσιμη τεχνολογία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι και “έξυπνες” κλειδαριές που είτε λειτουργούν απομακρυσμένα και μέσω των smartphones, είτε μέσω κωδικού.

Αυτές οι κλειδαριές κάνουν τη διαδικασία του check-in πολύ πιο εύκολη, αφού η παρουσία του ιδιοκτήτη δεν είναι πλέον απαραίτητη και οι επισκέπτες δεν θα έχουν το άγχος μην χάσουν τα κλειδιά.

Δημοφιλέστερες καλύψεις για ασφάλιση Airbnb

Ληστεία Χρημάτων

Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη που αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των ενοικιαστών, έως του ποσού των € 500 ανά γεγονός και ετησίως.

Πλημμύρα

Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που οφείλονται άμεσα σε πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα.

Πυρκαγιά

Καλύπτονται προερχόμενες από εμπρησμό, βραχυκύκλωμα, μετάδοση πυρκαγιάς και ζημιές από υψηλή θερμοκρασία.

Έκρηξη

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από κάθε είδους έκρηξη.

Κακόβουλη Βλάβη

Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από κακόβουλες ενέργειες τρίτων προς τον ασφαλισμένο.

ασφάλεια airbnb

Περισσότερα από 126.000 σπίτια στην Ελλάδα νοικιάζονται με βραχυχρόνια μίσθωση μέσω της πλατφόρμας Airbnb!

Σίγουρα μπορούμε να σε βοηθήσουμε

24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα
Ένας Insurance Expert πάντα δίπλα σου.

Σύγκρινε παρόχους Ενέργειας σε 1′

& εξοικονόμησε έως 30% στο ρεύμα σου!

Σύγκρινε παρόχους Ενέργειας σε 1′

& εξοικονόμησε έως 30% στο ρεύμα σου!