Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Γιατί Προπληρωμένη Κάρτα;

Για καλύτερο έλεγχο των εξόδων σου!

Όλες οι Προπληρωμένες Κάρτες με μια ματιά

Προπληρωμένες Κάρτες
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Κάρτα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Μέγιστο Ημερήσιο όριο συναλλαγών
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κόστος Έκδοσης
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κόστος 1ης φόρτισης
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Κόστος Επαναφόρτισης
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Χωρίς Όριο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1-5 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1.500 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
5 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1-5 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1-5 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1.500 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
18 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Attica Prepaid card Visa
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Χωρίς Όριο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
3-9 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1-4 €, Δωρεάν μέσω e-banking
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Χωρίς Όριο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
3 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
2-5€
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
2-5€
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Χωρίς Όριο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
2-5€
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1-5€
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1-3 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
i-bank payband Visa
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
5.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
10 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1-3 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
2-5€
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
2-5€
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
500 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
5 €, Δωρεάν με φόρτιση άνω των 200 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1-3 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1-3 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5.000 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Πειραιώς Prepaid Reloadable Card
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
10.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
5 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1% επί του ποσού φόρτισης με μέγιστο όριο 5 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Πειραιώς Prepaid Gift Card
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
250 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
5 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
winbank WEBUY
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
10.000 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1% επί του ποσού φόρτισης, χρέωση 1-5 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
1% επί του ποσού φόρτισης, χρέωση 1-5 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Prepaid Visa ΚΕΑ - Επίδομα ΚΕΑ
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
Χωρίς Όριο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Δωρεάν
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
1-5 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προπληρωμένες Κάρτες
Θες να μαθαίνεις τα τελευταία οικονομικά νέα;

Εγγράφομαι στο newsletter ώστε να λαμβάνω τα νέα και προσφορές του money-market.gr και δηλώνω ότι ενημερώθηκα για την πολιτική απορρήτου της money market AE.