Καταναλωτικό δάνειο

καταναλωτικά δάνεια

Χρηματοδότησε τις ανάγκες σου με τον πιο έξυπνο τρόπο!
Διάλεξε το δάνειο που ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες και δυνατότητες.

Καταναλωτικό Δάνειο - Σύγκρινε Δάνεια

Κάλυψε ανάγκες, από την αγορά αυτοκινήτου και οικοσκευών έως την εγκατάσταση φυσικού αερίου, έξοδα σπουδών κ.α.

καταναλωτικά δάνεια

Χρηματοδότησε τις ανάγκες σου με τον πιο έξυπνο τρόπο! Διάλεξε το δάνειο που ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες και δυνατότητες.

Δάνειο σε 24 ώρες, πώς θα το πάρεις;

Συχνές Ερωτήσεις

Με ένα καταναλωτικό δάνειο μπορείς να καλύψεις διάφορες προσωπικές ανάγκες και να αποκτήσεις προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι ανάγκες αυτές μπορεί να είναι από την αγορά οικοσκευών έως την εγκατάσταση φυσικού αερίου, την κάλυψη εξόδων για σπουδές ή την αγορά «πράσινων» συσκευών ή επισκευών. Ένα από τα πιο συνηθισμένα καταναλωτικά δάνεια είναι το δάνειο αυτοκινήτου. Τα χρήματα χορηγούνται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο. Υπάρχουν επίσης τα ανοιχτά δάνεια τα οποία έχουν αόριστη διάρκεια και δίνουν πρόσβαση σε μετρητά για την κάλυψη έκτακτων ή επαναλαμβανόμενων αναγκών και τα εκπαιδευτικά δάνεια που δίνονται για την πληρωμή διδάκτρων, την απόκτηση κάποιου πτυχίου, την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή τη συμμετοχή σε σεμινάρια.
Καταναλωτικά δάνεια εγκρίνονται για όλα τα φυσικά πρόσωπα, τους μισθωτούς ή τους ελεύθερους επαγγελματίες που υποβάλουν φορολογική δήλωση. Ωστόσο οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε Τράπεζα.
Εύκολα καταναλωτικά δάνεια (με την έννοια ότι η τράπεζα θα σου δώσει χρήματα χωρίς έλεγχο και πάνω από τις δυνατότητές σου), δεν υπάρχουν. Οι Τράπεζες έχουν πλέον αυστηροποιήσει τα κριτήρια πιστοδοτήσεων και τα καταναλωτικά δάνεια δεν δίνονται με την ευκολία που χορηγούνταν πριν την κρίση του 2010. Εάν όμως εμφανίζεις ή/και εξασφαλίσεις τα απαιτούμενα εισοδήματα και ο σκοπός του καταναλωτικού δανείου κριθεί εύλογος, η Τράπεζα θα σου δώσει το δάνειο.
Για να μπορείς να λάβεις καταναλωτικό δάνειο, πρέπει καταρχάς να είσαι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος. Πρέπει επίσης το εισόδημά σου να μπορεί να εξασφαλίζει την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να ορίσεις στην τράπεζα έναν εγγυητή για το δάνειο, ο οποίος θα πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Ο υπολογισμός του καταναλωτικού δανείου τόσο για το ποσό, όσο και για τη διάρκειά του, γίνεται με βάση:
  • το εισόδημά σου
  • την ιδιοκτησία ακινήτου
  • τα έξοδα που θέλεις να καλύψεις
Για να υπολογίσεις τη μηνιαία δόση του δανείου σου, αρκεί να καταχωρήσεις το ποσό του δανείου που θες να πάρεις και τη διάρκειά του σε μήνες. Τότε, το σύστημα της τράπεζας θα σου εμφανίσει κατευθείαν το ποσό της μηνιαίας δόσης. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ απλή και γίνεται μέσα από τις ιστοσελίδες των τραπεζών.

Αν αιτηθείς καταναλωτικό δάνειο χωρίς εξασφάλιση, τότε το επιτόκιο που θα σου δώσει η Τράπεζα κυμαίνεται μεταξύ 11%-14,5%.

Στην περίπτωση που επιθυμείς να δοθεί το δάνειο με προσημείωση ακινήτου, το επιτόκιο μπορεί να μειωθεί έως το 5%, ενώ αν έχεις τη δυνατότητα να δεσμεύσεις μετρητά (cash collateral), τότε το επιτόκιο μπορεί να υποχωρήσει ακόμα και κάτω από το 4%.

Όταν η τράπεζα ζητάει εξασφάλιση για να σου δώσει το καταναλωτικό δάνειο, πρακτικά ζητάει ως εγγύηση ένα αντικείμενο αξίας, το οποίο θα λάβει στην περίπτωση που δεν μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο με βάση τους συμφωνηθέντες όρους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν βάζεις ένα ακίνητο ως εξασφάλιση.

Το καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση είναι και αυτό με το χαμηλότερο επιτόκιο.

Από την άλλη, τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις δεν έχουν κάποιο ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο ως εγγύηση, αλλά έχουν αρκετά υψηλότερο επιτόκιο.

Τα καταναλωτικά δάνεια χορηγούνται βάσει των ίδιων κριτηρίων που ισχύουν για όλους, ωστόσο το γεγονός ότι είσαι δημόσιος υπάλληλος και επομένως έχεις σταθερό και σίγουρο μισθό ενδέχεται να παίξει ρόλο στην έγκριση του δανείου.

Εάν είσαι δημόσιος υπάλληλος και χρειάζεσαι ένα δάνειο για να καλύψεις τις προσωπικές σου ανάγκες ή άλλες ανάγκες όπως π.χ. τις σπουδές του παιδιού σου ή τις οφειλές προς το Δημόσιο, τότε ορισμένες τράπεζες σου παρέχουν καταναλωτικό δάνειο με πιο ευνοϊκούς όρους.

Συγκεκριμένα, για τα καταναλωτικά δάνεια δημοσίων υπαλλήλων κάποιες τράπεζες δίνουν καλύτερο επιτόκιο και χαμηλότερα έξοδα. Προϋπόθεση είναι να διατηρείς ή να μεταφέρεις τον λογαριασμό μισθοδοσίας σου στην τράπεζα που αιτείσαι το δάνειο.

Τα κόκκινα καταναλωτικά δάνεια, που στη γλώσσα των τραπεζών λέγονται “μη εξυπηρετούμενα”, είναι τα δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρωθούν από τον δανειολήπτη μέσα στο συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.

Ένα δάνειο χαρακτηρίζεται «σε καθυστέρηση» από την πρώτη ημέρα μετά την ημερομηνία καταβολής της δόσης και «μη εξυπηρετούμενο» όταν συμπληρώνονται 90 ημέρες καθυστέρησης πληρωμής της δόσης.

Συνήθως τα καταναλωτικά δάνεια χορηγούνται για την κάλυψη αναγκών όπως η αγορά αυτοκινήτου, η αγορά οικιακού εξοπλισμού, η εξόφληση διδάκτρων, η πληρωμή ιατρικών εξόδων κ.ά.

Μετά την κρίση, οι τράπεζες δίνουν καταναλωτικά δάνεια ακόμα και για την τακτοποίηση ακινήτων και γενικότερα για την κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων.

Μέχρι ένα ποσό, π.χ. 30.000€, οι Τράπεζες δεν ζητούν την προσημείωση ακινήτου για να σου δώσουν καταναλωτικό δάνειο. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζεις ότι αν δεν πληρώσεις το δάνειο, η Τράπεζα μπορεί να κινηθεί νομικά για την κατάσχεση των περιουσιακών σου στοιχείων.

Έχουν αλλάξει οι οικονομικές σου συνθήκες (π.χ. έχει μειωθεί το εισόδημά σου) και δυσκολεύεσαι να αποπληρώσεις το καταναλωτικό δάνειο; Καλό θα ήταν σε πρώτη φάση να ενημερώσεις την τράπεζα σου και να προσκομίσεις ό,τι στοιχεία έχεις, που αποδεικνύουν πως έχει μειωθεί το εισόδημά σου σε σχέση με την περίοδο που πήρες το δάνειο (π.χ. κάρτα ανεργίας, παλιά & νέα μισθοδοσία κτλ).

Έτσι, μπορείς να διαπραγματευτείς με την τράπεζα και να ζητήσεις ρύθμιση του χρέους με πιο ευνοϊκούς όρους.

Ωστόσο, αν δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία σου να αποπληρώσεις το δάνειο, τότε η τράπεζα μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε καταδιωκτικό μέσο της δίνει δικαίωμα ο νόμος (π.χ. κατάσχεση αυτοκινήτου).

Παλαιότερα οι Τράπεζες χρέωναν κάποιο πέναλτι για την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου, ωστόσο σήμερα δίνουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς καμία επιβάρυνση.

Υπάρχουν 5 βασικά βήματα για να πάρεις καταναλωτικό δάνειο:

Βήμα 1: Ενημέρωση

Ενημερώνεσαι εντελώς δωρεάν μέσω της πλατφόρμας μας για όλα τα προγράμματα καταναλωτικών δανείων που προσφέρουν ο Τράπεζες.

Βήμα 2: Επιλογή

Με βάση το προσωπικό και οικονομικό σου προφίλ, σε βοηθάμε να επιλέξεις την καλύτερη λύση χρηματοδότησης για τις ανάγκες σου.

Βήμα 3: Αίτηση Δανείου

Αφού συγκεντρώσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά για καταναλωτικό δάνειο, κάνεις την αίτηση στην Τράπεζα της επιλογής σου.

Βήμα 4: Έγκριση δανείου και υπογραφή σύμβασης

Μετά τον απαραίτητο έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, η Τράπεζα εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα και στην περίπτωση που η απάντηση είναι θετική σε καλεί να υπογράψεις τη δανειακή σύμβαση.

Βήμα 5: Εκταμίευση Δανείου

Η εκταμίευση του δανείου γίνεται την ημέρα που υπογράφεις τη δανειακή σύμβαση με κατάθεση χρημάτων στο λογαριασμό σου.

Σχετικά άρθρα

Όλες οι προσφορές στο email σου!

Μη έγκυρο email
Πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης
Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Προσπαθήσετε αργότερα

Όλες οι προσφορές στο email σου!