Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Ταμιευτήριο ή Τρεχούμενος;

Δες όλες σου τις επιλογές!

Όλοι οι Λογαριασμοί με μια ματιά

Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ονομαστικό Επιτόκιο
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Σ.Ε.Π.Α
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Απόδοση Τόκων
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Ταμιευτήριο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffffnormal
Alpha 405 Ταμιευτήριο Συναλλάγματος
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
My Account
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,100%-0,150%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,085%-0,128%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
My Account Plus
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,300%-0,400%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0255%-0,340%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Απλό Ταμιευτήριο σε ξένο νόμισμα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός σε ξένο νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Advanced
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,020%-0,030%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,017%-0,026%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Premier
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,020%-0,040%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,017%-0,034%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ευρωπαϊκό Ταμιευτήριο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,050%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,043%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Εθνοταμιευτήριο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Πακέτο Value
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Πακέτο Premium
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Family Fast
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ταμιευτήριο σε ξένο νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
ΔΙΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αποταμιευτικός Λογαριασμός
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,400%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,340%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Βασικό Ταμιευτήριο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ταμιευτήριο Πολυτέκνων
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Βασικό Ταμιευτήριο Συναλλάγματος
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ονομαστικό Επιτόκιο
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Σ.Ε.Π.Α
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Απόδοση Τόκων
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Προνομιακός
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Alpha 105 Όψεως Συναλλάγματος
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Τρεχούμενος Λογαριασμός
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Τρεχούμενος Λογαριασμός Αυξημένου Επιτοκίου
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,020%-0,050%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,017%-0,043%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Live
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,020%-0,200%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,017%-0,170%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός 18 Plus
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,010%-0,200%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,009%-0,170%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Καθημερινός λογαριασμός
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Απλός Τρεχούμενος
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Ανά 6μηνο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Πακέτο Value
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
0,009%-0,017%