Σύγκρινε τώρα τα προγράμματα φυσικού αερίου

Το κόστος θέρμανσης αυτή τη χρονιά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Εδώ όμως μπορείς να επιλέξεις εύκολα και ξεκάθαρα το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σου & να μειώσεις τα κόστη του νοικοκυριού σου, χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα της καθημερινότητάς σου!

Βρες την καλύτερη προσφορά για σένα σε 1'

Σύγκρινε τώρα τα προγράμματα φυσικού αερίου

Το κόστος θέρμανσης αυτή τη χρονιά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Εδώ όμως μπορείς να επιλέξεις εύκολα και ξεκάθαρα το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σου & να μειώσεις τα κόστη του νοικοκυριού σου, χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα της καθημερινότητάς σου!

Βρες την καλύτερη προσφορά για σένα σε 1'

Γιατί Οικιακό Πλήρες Extra

Για μέγιστη οικονομία στο Φυσικό Αέριο, σου προτείνουμε το πρόγραμμα ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ EXTRA από την εταιρία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας.

Η τιμή του προγράμματος είναι ιδιαίτερα προσιτή με ξεκάθαρο πλεονέκτημα την απουσία Αναπροσαρμογής TTF

Συγκριτικός Πίνακας

Συγκριτικός Πίνακας Ετήσιου Κόστους για Μέση κατανάλωση μίας αυτόνομης παροχής (725kW /μήνα)

Πρόγ/μα

Τιμή/ kWh

Πάγιο/Μήνα

Αναπρ/γή TTF

Ετήσια Χρέωση

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Οικιακό Πλήρες Extra

0.089 €/kWh

4.5 €

0 €/kWh

834.33€

ELPEDISON

Gas Home Flex

0.032 €/kWh

5,5€

0.084 €/kWh

950.12 €

ΗΡΩΝ

Gas Home Fix

0.019€/kWh

3,4€

0.089 €/kWh

977.04 €

ΖΕΝΙΘ

Gas Home Pack

0€/kWh

90€

0.088€/kWh

929.07 €

PROTERGIA

Αυτόνομο

0.072€/kWh

3,95€

0.088€/kWh

1,428€

Συγκριτικός Πίνακας μέσου όρου τιμών του τελευταίου εξαμήνου των πιο οικονομικών προγραμμάτων των μεγαλύτερων 5 παρόχων φυσικού αερίου.

Οι προσφορές του εκάστοτε παρόχου συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ετήσιας χρέωσης.

*20% έκπτωση στην τιμή προμήθειας σε σχέση με το Αέριο Οικιακό Πλήρες, μηνιαίο πάγιο 4,5€, ισχύει πολιτική ορθής χρήσης.

Γιατί Οικιακό Πλήρες Extra

Για μέγιστη οικονομία στο Φυσικό Αέριο, σου προτείνουμε το πρόγραμμα ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ EXTRA από την εταιρία Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρία Ενέργειας. 

Η τιμή του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική με ξεκάθαρο πλεονέκτημα την απουσία Αναπροσαρμογής TTF

Συγκριτικός Πίνακας μέσου όρου τιμών του τελευταίου εξαμήνου των πιο οικονομικών προγραμμάτων των μεγαλύτερων 5 παρόχων φυσικού αερίου.

Οι προσφορές του εκάστοτε παρόχου συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ετήσιας χρέωσης.

*20% έκπτωση στην τιμή προμήθειας σε σχέση με το Αέριο Οικιακό Πλήρες, μηνιαίο πάγιο 4,5€, ισχύει πολιτική ορθής χρήσης.

Σύγκρινε τώρα τα προγράμματα φυσικού αερίου

Το κόστος θέρμανσης αυτή τη χρονιά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Εδώ όμως μπορείς να επιλέξεις εύκολα και ξεκάθαρα το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σου & να μειώσεις τα κόστη του νοικοκυριού σου, χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα της καθημερινότητάς σου!

Βρες την καλύτερη προσφορά για σένα σε 1'

Σύγκρινε τώρα τα προγράμματα φυσικού αερίου

Το κόστος θέρμανσης αυτή τη χρονιά παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Εδώ όμως μπορείς να επιλέξεις εύκολα και ξεκάθαρα το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σου & να μειώσεις τα κόστη του νοικοκυριού σου, χωρίς «εκπτώσεις» στην ποιότητα της καθημερινότητάς σου!

Βρες την καλύτερη προσφορά για σένα σε 1'

Πώς μπορείς να μειώσεις το κόστος του Φυσικού Αερίου σου

step 1 Επιλέγεις την κατηγορία τιμολογίου στην οποία ανήκεις (αυτόνομη / κεντρική παροχή, επαγγελματικό). Σου παρουσιάζουμε όλα τα προγράμματα είτε για μεμονωμένη παροχή είτε για συνδυασμό ρεύματος & αερίου στον ίδιο πάροχο (double energy), σε αύξουσα σειρά.

step 2Συγκρίνεις όλα τα διαθέσιμα προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά καθώς & όλες τις τρέχουσες προσφορές των παρόχων που μπορείς να εκμεταλλευτείς. Όλα αντικειμενικά και με πλήρη διαφάνεια!

step 3  Επιλέγεις το πακέτο που σε ενδιαφέρει και συμπληρώνεις τη φόρμα με τα στοιχεία σου. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας θα σε καλέσει άμεσα για να συζητήσετε αναλυτικά το πρόγραμμα της επιλογής σου και να προχωρήσετε στη διαδικασία της αλλαγής. Αυτό ήταν!

Συγκριτικός Πίνακας Φυσικό Αέριο

Η αναφερόμενη εκτίμηση κόστους υπολογίζεται αποκλειστικά για τη Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου του πελάτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους του προμηθευτή, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τις λοιπές χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε λογαριασμό κατανάλωσης. Επίσης, έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το κόστος αυτό δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση φυσικού αερίου. Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Συγκριτικός Πίνακας Double Energy

Η αναφερόμενη εκτίμηση κόστους υπολογίζεται αποκλειστικά για τη Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου του πελάτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους του προμηθευτή, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τις λοιπές χρεώσεις που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε λογαριασμό κατανάλωσης. Επίσης, έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το κόστος αυτό δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση φυσικού αερίου. Η ΡΑΕ είναι η εποπτεύουσα αρχή στον τομέα της προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, κάθε καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στη ΡΑΕ σχετικά με θέματα συναφή με τη διαδικασία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.