Συμμόρφωση με PCI-DSS

Το www.insurancemarket.gr , έχει λάβει πιστοποίηση PCI Data Security Standard (PCI DSS) και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική ασφάλειας η οποία αξιολογείται με συνεχείς αυτοματοποιημένους ελέγχους από πιστοποιημένο ελεγκτή.

comondo-secure www.insurancemarket.gr

Ασφαλής Μεταφορά Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit σε συνεργασία με την COMODO.