Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Λύσεις POS

Οδηγός Ενοικίασης & Αγοράς!

Όλες οι λύσεις POS με μια ματιά

Αγορά Τερματικού
Ενοικίαση Τερματικού
Τράπεζα#ffffff#ffffffbold
Ενσύρματο Τερματικό#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Ασύρματο Τερματικό#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Mobile POS#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Τερματικό
#ffffff#ffffffbold
Κόστος
#ffffff#ffffffbold
Πρόγραμμα Χρήσης
#ffffff#ffffffbold
Link Τράπεζας
#ffffff#ffffffbold
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
149 € (Πλεόν μηνιαίου κόστους τεχνικής υποστήριξης 6,10€)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
174 € (Περιλαμβάνεται πακέτο 3μηνης ενεργής χρήσης 25 €)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
POS ETHERNET
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
149 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
174 € (Περιλαμβάνεται 3μηνιαίο κόστος συντήρησης 8,33 €/μήνα)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
DESKTOP iCT220Q
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
159 € με κόστος συντήρησης 2 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
500-2.500 € με πάγιο 9,9 -29,5 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
COLOR DESKTOP iCT250
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
182 € με κόστος συντήρησης 2 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
500-2.500 € με πάγιο 9,9 -29,5 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Viva Wallet Android Card Terminal Ethernet (Black & white)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
259 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
249 € Πλεόν μηνιαίου κόστους τεχνικής υποστήριξης 8,10€)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
288 € (Περιλαμβάνεται πακέτο 3μηνης ενεργής χρήσης 39€)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
POS GPRS
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
249 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
288 € (Περιλαμβάνεται 3μηνιαίο κόστος συντήρησης 13 €/μήνα)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
POS Wi-Fi
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
269 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
300 € (Περιλαμβάνεται 3μηνιαίο κόστος συντήρησης 10,33 €/μήνα)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
GPRS Move 2500 2G
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
259 € με κόστος συντήρησης 4 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Wi-Fi iWL220
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
329 € με κόστος συντήρησης 2 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
3G iWL250
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
429 € με κόστος συντήρησης 4 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Viva Wallet Android Card Terminal 4G
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
399 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
129 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
159 € (Περιλαμβάνεται 6μηνιαίο κόστος συντήρησης 5 €/μήνα)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
iCMP Mobile POS
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
99 € με κόστος συντήρησης 5 €/μήνα (η εξόφληση γίνεται ανά 6μηνο)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Προσωποποιημένη σύμβαση με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Viva Wallet Mini Card Reader
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
69 €
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Viva Wallet Pocket Card Terminal
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
169 €
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Αγορά Τερματικού
Τράπεζα#ffffff#ffffffbold
Ενσύρματο Τερματικό#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Ασύρματο Τερματικό#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
Mobile POS#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
Τερματικό
#ffffff#ffffffbold
Κόστος
#ffffff#ffffffbold
Πρόγραμμα Χρήσης
#ffffff#ffffffbold
Link Τράπεζας
#ffffff#ffffffbold
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
#f5f5f5#31ceae#ffffff
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
9,25 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
DESKTOP iCT220Q
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 6 €/μήνα για 24 μήνες (εξόφληση ανά 6μηνο)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
COLOR DESKTOP iCT250
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 7 €/μήνα για 24 μήνες (εξόφληση ανά 6μηνο)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Viva Wallet Android Card Terminal Ethernet (Black & white)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
10,99 €/μήνα
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
#f5f5f5#31ceae
MyAlphaPOS
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
16 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Επικοινώνησε με την τράπεζα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Wi-Fi iWL220
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 13,5 €/μήνα για 24 μήνες (εξόφληση ανά 6μηνο)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
GPRS Move 2500 2G
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 14 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
3G iWL250
#ffffff#f5f5f5#2a3554#141414bold
69 € προκαταβολή
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Κόστος συντήρησης 20 €/μήνα για 24 μήνες (εξόφληση ανά 6μηνο)
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Viva Wallet Android Card Terminal 4G
#ffffff#ffffff#2a3554#141414bold
16,99 €/μήνα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Μέσω Επαγγελματικού Viva Wallet Λογαριασμού
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff