Αρχική / Οδηγός Ασφάλισης / Αυτοκίνητο / Μεταβίβαση αυτοκινήτου: Κόστος, δικαιολογητικά & παράβολα

Μεταβίβαση αυτοκινήτου: Κόστος, δικαιολογητικά & παράβολα

Μεταβίβαση αυτοκινήτου

Και ήρθε η στιγμή που πρέπει να κάνεις μεταβίβαση αυτοκινήτου, για να το πουλήσεις ή να το αγοράσεις. Και αναρωτιέσαι πώς γίνεται, πόσα θα πληρώσεις και πόσο καιρό θα σου πάρει; Μήπως είναι καλό να προσέξεις ή και να αποφύγεις τελείως κάποιες διαδικασίες;

Εδώ θα βρεις τις απαντήσεις για τα παραπάνω, επιπλέον συμβουλές, απλά και κατανοητά, για όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης αυτοκινήτου ή επαγγελματικού οχήματος.

👉🏼 Να ξέρεις ότι:

 • Αρμόδια υπηρεσία για τις μεταβιβάσεις είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας
 • Για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου θα χρειαστείς δικαιολογητικά και παράβολα
 • Μπορείς να πραγματοποιήσεις τη διαδικασία μεταβίβασης από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, από τα ΚΕΠ και μέσω gov.gr από την πλατφόρμα ψηφιακής μεταβίβασης αυτοκινήτου

Πώς γίνεται η μεταβίβαση αυτοκίνητου;

Η μεταβίβαση του οχήματος και η έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή μπορεί να γίνει από:

 • Τον πωλητή μαζί με τον αγοραστή ή
 • Νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα.
 • Μέσω του gov.gr 

Πρέπει το αυτοκίνητο να είναι ασφαλισμένο για να γίνει η μεταβίβαση αυτοκινήτου;

Πάντα πρέπει να έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου, ακόμα και κατά τη μεταβίβαση. Συγκεκριμένα:

 • Ο Πωλητής – να έχει ασφαλισμένο το αυτοκίνητό του. Η ασφάλεια σταματά να είναι σε ισχύ 30 ημέρες μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου. Για τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι την λήξη του συμβολαίου, η ασφαλιστική εταιρεία επιστρέφει το ποσό που αναλογεί.
 • Ο Αγοραστής – να επικοινωνήσει με τον ασφαλιστή για να ασφαλίσει το νέο του αυτοκίνητο. Αυτό που χρειάζεται είναι από την πρώτη ημέρα μετά την μεταβίβαση να ασφαλίσει το αυτοκίνητο, ώστε να αποφύγει τις κυρώσεις που εμπίπτουν στα ανασφάλιστα οχήματα.

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση αυτοκινήτου

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (την αίτηση την υποβάλλει ο αγοραστής)
 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο
 • Αποδεικτικό καταβολής Τέλους Έκδοσης Άδειας και Τέλους Μεταβίβασης οχήματος
 • Κυριότητα (δηλαδή πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας ή Άδεια Διαμονής). Αν δεν υποβάλεις την αίτηση αυτοπροσώπως, τότε μαζί με τα δικαιολογητικά θα χρειαστεί και ένα φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων.
 • Για την περίπτωση νομικού προσώπου θα χρειαστείς αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του, με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για Α.Ε. θα χρειαστεί βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Αν κάνεις μεταβίβαση αυτοκινήτου online όπως θα δεις παρακάτω, τότε κάποια δικαιολογητικά τα γλιτώνεις. Συγκεκριμένα, δεν απαιτείται η προσκόμιση:

 • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, δηλαδή του ΚΤΕΟ
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ή αιτήσεις

Κόστος μεταβίβασης αυτοκινήτου

Στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου γίνεται η μεταβίβαση, καθορίζεται:

 • Το ποσό του Τέλους Μεταβίβασης.
 • Το ποσό του Τέλους Άδειας του αυτοκινήτου.
 • Ο αριθμός Ειδικού Λογαριασμού Κατάθεσης του συνολικού ποσού.

Τέλος Άδειας

Για το τέλος άδειας θα πληρώσεις 75 ευρώ, ενώ για το τέλος μεταβίβασης το ποσό που θα πληρώσεις εξαρτάται από τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα του ΕΙΧ αυτοκινήτου.

Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτου 

Συγκεκριμένα για τα παρακάτω κυβικά εκατοστά ️θα σου ζητηθεί να πληρώσεις το αντίστοιχο τέλος μεταβίβασης:

 • 30€ για οχήματα 51-400 κ.ε.
 • 45€ για οχήματα 401-800 κ.ε.
 • 60€ για οχήματα 801-1.300 κ.ε.
 • 90€ για οχήματα 1.301-1.600 κ.ε.
 • 120€ για οχήματα 1.601-1.900 κ.ε.
 • 145€ για οχήματα 1.901-2.500 κ.ε.
 • 205€ για οχήματα 2.501 και άνω κ.ε.

Παράδειγμα: Αν ο κινητήρας του αυτοκινήτου σου είναι 1.600 κυβικά εκατοστά, τότε συνολικά θα πληρώσεις: Τέλος Μεταβίβασης + Τέλος Άδειας = 90 + 75 = 165 ευρώ.

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου από Εταιρείες 

Το κόστος για μεταβίβαση αυτοκινήτων από εταιρείες είναι μόνο το τέλος άδειας (75 ευρώ).

Δωρεάν Μεταβίβαση Αυτοκινήτου

Σε κάθε μεταβίβαση θα χρειαστεί να πληρώσεις τα παράβολα όπως περιγράψαμε παραπάνω, επομένως δωρεάν μεταβίβαση αυτοκινήτου δεν υπάρχει.

Ηλεκτρονική Μεταβίβαση Αυτοκίνητου: Γίνεται;

Ναι, πλέον γίνεται να πραγματοποιήσεις μεταβίβαση αυτοκινήτου οnline, μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα:

Βήματα για μεταβίβαση αυτοκινήτου online

Υπάρχει ειδική πλατφόρμα στο gov.gr, στην οποία θα εισέλθεις με τους τους κωδικούς TaxisNet.

Τα βήματα που θα ακολουθήσεις ως πωλητής είναι τα εξής:

 • Επιλέγεις το όχημα που επιθυμείς να μεταβιβάσεις
 • Διαλέγεις την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία
 • Εισάγεις το ΑΦΜ του αγοραστή
 • Η πλατφόρμα με SMS και email ενημερώνει εκείνη τη στιγμή τον αγοραστή
 • Γίνεται η ταυτοποίησή του και ο αγοραστής αποδέχεται τη συναλλαγή
 • Έτσι, η μεταβίβαση ολοκληρώνεται και εσύ ως πωλητής λαμβάνεις τη σχετική ειδοποίηση

Τα βήματα που θα ακολουθήσει ο αγοραστής μετά την παραπάνω διαδικασία:

 • Εκδίδει ψηφιακά, μέσω του gov.gr, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος
 • Με τη συγκεκριμένη βεβαίωση, θα μπορεί να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα 30 ημερών
 • Η βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος θα αναρτάται και στο my.gov.gr του αγοραστή και του πωλητή
 • Μόλις η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, ο αγοραστής ειδοποιείται για να την παραλάβει, προσκομίζοντας το αποδεικτικό εξόφλησης των τελών αδείας και μεταβίβασης του οχήματος.

Εξουσιοδότηση για Μεταβίβαση Αυτοκινήτου 

Επισκέψου το gov.gr και στην ενότητα Πολίτης και καθημερινότητα επίλεξε Υπεύθυνη Δήλωση και Εξουσιοδότηση. Έπειτα, θα δεις μία λίστα και θα επιλέξεις αυτό που χρειάζεσαι, δηλαδή:

 • Έκδοση Εξουσιοδότησης ή
 • Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης  

Στα επόμενα βήματα συμπληρώνεις τη φόρμα, το κείμενο της δήλωσης, το όνομα του αποδέκτη και πατάς “έκδοση”. Δεν θα χρειαστεί να πας σε κάποιο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ώστε να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής σου.

Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβίβαση Αυτοκίνητου

Αν επιθυμείς να εκδόσεις Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά, τότε ακολουθείς την ίδια διαδικασία. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις σου έχουμε αφήσει συνδέσμους πάνω στα δικαιολογητικά!

Μεταβίβαση Αυτοκίνητου εξ αποστάσεως

Αν δεν μπορείς να μεταβείς στη Διεύθυνση Μεταφορών για να μεταβιβάσεις το όχημα σου, τότε μπορείς να εξουσιοδοτήσεις ένα άλλο άτομο ή και τον αγοραστή για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Επίσης, πλέον μπορείς να κάνεις και ψηφιακή μεταβίβαση αυτοκινήτου μέσω gov.gr. Αν δεν γνωρίζεις προσωπικά τον αγοραστή, τότε μην επιτρέψεις να κάνει μόνος του την μεταβίβαση με υπεύθυνες δηλώσεις ή εξουσιοδότηση.

Αυτό γιατί, πολλές φορές η διαδικασία της μεταβίβασης δεν ολοκληρώνεται από τον αγοραστή, ενώ έχει πάρει το αυτοκίνητο στα χέρια του. Την ευθύνη όμως, για οτιδήποτε συμβεί τυπικά και με το νόμο εσύ την έχεις (από ένα μικρό ατύχημα έως ληστεία), γιατί το αυτοκίνητο είναι ακόμα στο δικό σου όνομα.

Διεκπεραίωση Μεταβίβασης Αυτοκινήτου  

Όπως έχεις καταλάβει, η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα. Αν δεν διαθέτεις το χρόνο, τότε μπορείς να απευθυνθείς σε ιδιωτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την διαδικασία της μεταβίβασης.

Παράβολα Μεταβίβασης Αυτοκινήτου

Από πού παίρνω παράβολο για μεταβίβαση αυτοκινήτου; 

Τα απαιτούμενα παράβολα για την μεταβίβαση αυτοκινήτου είναι δύο και στα έχουμε στη λίστα με τα δικαιολογητικά. Μπορείς να τα προμηθευτείς ηλεκτρονικά από το e-παράβολο ή από τα ΚΕΠ ή από τράπεζα.

e-Παράβολο για Μεταβίβαση Αυτοκινήτου 

Μπορείς να πραγματοποιήσεις έκδοση του παράβολου και ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση επικοινώνησε πρώτα με τον αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας, ο οποίος θα καθορίσει το ποσό της μεταβίβασης και τον ειδικό λογαριασμό κατάθεσης στον οποίο θα πληρώσεις το ποσό. Συγκεκριμένα:

 • Το Δημιουργείς – Συμπληρώνεις την ηλεκτρονική φόρμα για το παράβολο που θέλεις και με τον “Κωδικό Παραβόλου” που θα εκδοθεί, το εκτυπώνεις.
 • Το Πληρώνεις – με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ ή ηλεκτρονικά με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα.
 • Το Καταθέτεις – στο φορέα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Μην ξεχάσεις στην αιτιολογία κατάθεσης να γράψεις την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου από ΚΕΠ

Μπορείς να πραγματοποιήσεις μεταβίβαση αυτοκινήτου και από τα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ απλά εξυπηρετούν στην διαδικασία, συλλέγοντας τα έγγραφα και προωθώντας τα στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Θα χρειαστείς και πάλι τα δικαιολογητικά που αναφέραμε παραπάνω, οπότε δεν θα εξοικονομήσεις και πολύ χρόνο αν κάνεις μεταβίβαση αυτοκινήτου από τα ΚΕΠ. Αντιθέτως, ίσως διαρκέσει πάνω από ένα μήνα, διότι χρειάζεται χρόνο για τη μεταφορά των δικαιολογητικών από ΚΕΠ στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συν το φόρτο εργασίας τους. Στην ίδια τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συνήθως διαρκεί 3 ημέρες. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο εφόσον:

 • Ελέγχουν τα δικαιολογητικά από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 • Εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ηνέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου κατόχου.

Οπότε, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται μόνο με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ!

Μεταβίβαση επαγγελματικού και αγροτικού αυτοκινήτου

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείς για τη μεταβίβαση ενός επαγγελματικού οχήματος είναι τα εξής:

 • Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση (την αίτηση την υποβάλλει ο αγοραστής)
 • Άδεια Κυκλοφορίας, Κρατικές Πινακίδες ή Βεβαίωση Ακινησίας ή Πράξη Αποχαρακτηρισμού (κατά περίπτωση)
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «print screen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Τιμολόγιο πώλησης (πρωτότυπο και φωτοτυπία) και Δήλωση Υπεραξίας από Δ.Ο.Υ με το αποδεικτικό πληρωμής εφόσον απαιτείται.*
 • Αποδεικτικό καταβολής τέλους Μεταβίβασης οχήματος εφόσον απαιτείται. Δεν θα χρειαστεί για μεταβιβάσεις οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις ΦΠΑ.
 • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα.
 • Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Αν δεν υποβάλεις την αίτηση αυτοπροσώπως, τότε μαζί με τα δικαιολογητικά θα χρειαστεί ένα φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων.
 • Για την περίπτωση νομικού προσώπου θα χρειαστείς αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του, με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για Α.Ε. θα καταθέσεις βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της. Εναλλακτικά, για όλα τα νομικά πρόσωπα μπορεί να δοθεί Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του νομικού προσώπου.
 • Οι Α.Ε. καταθέτουν συμπληρωματικά πρακτικό Δ.Σ. παροχής εξουσιοδότησης για την αγοροπωλησία του συγκεκριμένου οχήματος.

*Οι Α.Ε , Ε.Π.Ε και λοιπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ ΄ κατηγορίας απαλλάσσονται εφόσον αποδεικνύεται με βεβαίωση τρέχοντος έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ και ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης. 

Ευχόμαστε η διαδικασία της μεταβίβασης  αυτοκινήτου να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή!

Και αν αποφάσισες να πάρεις νέο ή είσαι ο αγοραστής, τότε θα μας χρειαστείς. Ασφάλισε το νέο σου αυτοκίνητο στο insurancemarket, γιατί εδώ συγκρίνεις online έως 29 ασφαλιστικές και κλείνεις συμβόλαιο σε 5′ από την άνεση του καναπέ σου. Δεν χάνεις ούτε μέρα!

Διάβασε επίσης:


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online σε 1′

Εξοικονόμησε έως 40% στο ετήσιο ασφαλιστήριό σου