Αρχική / Οδηγός Ασφάλισης / Σπίτι / ΕΝΦΙΑ: Τι είναι και πώς υπολογίζεται;

ΕΝΦΙΑ: Τι είναι και πώς υπολογίζεται;

ΕΝΦΙΑ τι είναι και πώς υπολογίζεται

Απορείς ως ιδιοκτήτης σπιτιού για τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας; Αναρωτιέσαι τι είναι ο ΕΝΦΙΑ και πώς υπολογίζεται; Όλα αυτά τα ερωτήματα, θα τα αναλύσουμε παρακάτω όσο πιο απλά γίνεται, για να ενημερωθείς πλήρως σχετικά με τον φόρο που καλείσαι να πληρώνεις κάθε χρόνο. Ας ξεκινήσουμε.

Τι είναι ο ΕΝΦΙΑ;

Ο ΕΝΦΙΑ, δηλαδή ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, είναι ένας ετήσιος φόρος που επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία, περιλαμβανομένων των κατοικιών, των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων.

Εάν λοιπόν έχεις στην ιδιοκτησία σου ή κατέχεις τα εμπράγματα δικαιώματα ενός ακινήτου, θα πληρώνεις κάθε χρόνο τον συγκεκριμένο φόρο.

ΕΝΦΙΑ: Πότε βγαίνει;

H ΑΑΔΕ αρχικά αναρτά τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στους προσωπικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων στο myAADE. Για φέτος, η ανάρτηση έγινε 8 Απριλίου 2024.

Με την έκδοση των εκκαθαριστικών αρχίζει και η διαδικασία πληρωμής του ΕΝΦΙΑ και ο οποίος εξοφλείται σε 11 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Πώς υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ;

Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ γίνεται σε δύο στάδια, αρχικά υπολογίζοντας τον φόρο ανά ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, και έπειτα τον συντελεστή μείωσης ή προσαύξησης του ΕΝΦΙΑ.

Στο πρώτο στάδιο, ο υπολογισμός ΕΝΦΙΑ ανά ακίνητο χωρίζεται επίσης σε άλλα δύο μέρη, στον κύριο ΕΝΦΙΑ και έναν επιπρόσθετο φόρο.

Ο επιπρόσθετος φόρος επιβάλλεται μόνο σε:

 • περιπτώσεις ακινήτων υψηλής αξίας άνω των 400.000€, για δικαιώματα ιδιοκτησίας που υπερβαίνουν το 5% της συνιδιοκτησίας και
 • για ιδιοκτήτες των οποίων η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Σε δεύτερο στάδιο, υπολογίζεται ο συντελεστής μείωσης ή προσαύξησης του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος γίνεται ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που κατέχει κάθε ιδιοκτήτης. Δηλαδή, όταν:

 • δεν ξεπερνάει 300.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται,
 • κυμαίνεται μεταξύ 300.000 με 400.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ δεν μεταβάλλεται, και όταν
 • υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ προσαυξάνεται.

Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ (η εξίσωση)

Ο κύριος φόρος ΕΝΦΙΑ στα κτίσματα υπολογίζεται με βάση το γινόμενο διαφόρων συντελεστών για κάθε ένα ακίνητο χωριστά. Οι συντελεστές είναι οι εξής:

 1. Επιφάνειας κτίσματος σε τετραγωνικά μέτρα
 2. Βασικού φόρου και τιμής ζώνης (ΒΦ)
 3. Χρήσης, κυρίας ή βοηθητικής, του κτίσματος
 4. Παλαιότητας του κτίσματος (ΣΠΚ)
 5. Ορόφου (ΣΟ)
 6. Αριθμού προσόψεων κτίσματος (ΣΠΚ)
 7. Βοηθητικών χώρων (ΣΒΧ)
 8. Ημιτελούς κτίσματος (ΣΗΚ)
 9. Μονοκατοικίας (ΣΜ)

Επίσης, στον υπολογισμό ΕΝΦΙΑ συμμετέχουν και οι συντελεστές ποσοστού:

Και αν ψάχνεις την εξίσωση υπολογισμού, είναι η παρακάτω:

ΕΝΦΙΑ =

Τετραγωνικά Μέτρα Συνολικής Επιφάνειας Κύριων Χώρων * Βασικός Φόρος ΕΝΦΙΑ ανά Τετραγωνικό Μέτρο * Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (σε έτη) * Συντελεστής Ορόφου ή Συντελεστής Μονοκατοικίας (1ος , 2ος , κ.λπ.) * Συντελεστής Πρόσοψης (0, 1, 2 και άνω) * Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων σε Τετραγωνικά Μέτρα (αν υπάρχουν) * Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων σε Τετραγωνικά Μέτρα (αν υπάρχουν).

Βασικός φόρος, ο οποίος εξαρτάται από την τιμή ζώνης/ φορολογική ζώνη. Συγκεκριμένα:

Τιμή Ζώνης ΦΖ ΒΦ σε €/τ.μ.
0-750 1 2,00
751-1500 2 2,80
1501-2500 3 3,70
2501-3000 4 4,50
3001-3500 5 7,60
3501-4000 6 9,20
4001-4500 7 11,10
4501-5000 8 13,40
>=5001 9 16,20

 

Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Ωστόσο:

 • Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του οικείου Δήμου,
 • Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, και
 • Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφέρειας.

Συντελεστής παλαιότητας κτίσματος, ο οποίος διαμορφώνεται σε μια κλίμακα από 1 έως 1,25 ανάλογα με το έτος κατασκευής.

Παλαιότητα ΣΠΚ
26 έτη και άνω 1,00
20 έως και 25 έτη 1,05
15 έως και 19 έτη 1,10
10 έως και 14 έτη 1,15
5 έως και 9 έτη 1,20
Μέχρι και 4 έτη 1,25

 

Τα ακίνητα ηλικίας πάνω από 26 έτη έχουν τον χαμηλότερο συντελεστή παλαιότητας. Δηλαδή, το κράτος φορολογεί ένα ακίνητο κατασκευής του 1996 και ένα ακίνητο του 1956 με τον ίδιο συντελεστή παλαιότητας.

Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας Κτίσματος, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού τετραγωνικών της συνολικής επιφάνειας. Κυμαίνεται από 0,25 έως 1,00.

Δηλαδή, για κλιμάκια επιφάνειας 0-500 τ.μ. ο συντελεστής απομείωσης αντιστοιχεί σε 1,00, ενώ για κλιμάκια συνολικής επιφάνειας από 50.000,01 τ.μ. και άνω ισούται με 0,25.

Συντελεστής Ορόφου, ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με τον όροφο που βρίσκεται το ακίνητο.

Όροφος ΣΟ
Υπόγειο 0,98
Ισόγειο & 1ος 1,00
2ος και 3ος 1,01
4ος και 5ος 1,02
6ος και άνω 1,03

 

📌 Ο Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες. Αν πρόκειται για μονοκατοικία, εφαρμόζεται ο Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

Συντελεστής Πρόσοψης: ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και σε 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων, οποίος ισούται με 0,1 στην περίπτωση που υπάρχουν βοηθητικοί χώροι. Ως βοηθητικοί χώροι θεωρούνται και οι αποθήκες. Άρα, αν θέλεις να κάνεις τον υπολογισμό ΕΝΦΙΑ αποθήκης, θα χρησιμοποιήσεις αυτόν τον συντελεστή. Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να κοιτάξεις το Ε9 και να δεις αναλυτικά τους βοηθητικούς χώρους που δηλώνεις, ή να συμβουλευτείς τον λογιστή σου.

Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων, που ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, τα οποία:

 • δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή
 • ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.

Μείωση ΕΝΦΙΑ: Τι ισχύει;

Ανάλογα με την αξία του ακινήτου, την οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του εισοδήματος θα δεις και την αντίστοιχη μείωση στον φόρο σου. Συγκεκριμένα, προκύπτει μείωση 50% για νοικοκυριά που πληρούν δύο κριτήρια.

 1. Αρχικά, το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/ την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 2. Ως δεύτερο κριτήριο, η επιφάνεια του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η αξία του τα εξής ποσά των:
 • 80.000 ευρώ για άγαμο
 • 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο
 • 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον/ την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Θα έχεις, επίσης, μία έκπτωση ΕΝΦΙΑ ύψους 10%, εάν έχεις ασφαλισμένη την κατοικία σου. Η μείωση αφορά κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον τρεις μήνες εντός του 2023, ενάντια σε σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες, και θα δοθεί στον ΕΝΦΙΑ του 2024.

Αν πάλι δεν έχεις προλάβει να ασφαλιστείς για το 2023, μπορείς να το κάνεις από τον χρόνο που μας έρχεται για να δεις τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ του 2025.

Η ασφάλιση κατοικίας είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό συμβόλαιο. Είναι η άνεση του να ξέρεις πως ακόμη και αν συμβεί το απροσδόκητο, θα έχεις ένα οικονομικό δίχτυ ασφαλείας που θα σε βοηθήσει να ανακάμψεις.

Μην περιμένεις ένα απρόβλεπτο περιστατικό για να συνειδητοποιήσεις τη σημασία της ασφάλειας σπιτιού. Επισκέψου σήμερα το insurancemarket και προστάτεψε το σπίτι σου και τα υπάρχοντά σου.


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...
ασφάλεια σπιτιού ενφια

Προστάτεψε το σπίτι σου & μείωσε τον ΕΝΦΙΑ!

Κλείσε Ασφάλεια Κατοικίας και θα έχεις έως 10% μείωση στον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς.