Παπαδημητρίου Αντώνης
Βαθμολογία:
4.1/5
4.1/5

Ο κ. Παπαδημητρίου είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Ασχολείται επαγγελματικά με τον ασφαλιστικό κλάδο τα τελευταία 10 χρόνια, με εξειδίκευση στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας. Κύριο μέλημά του είναι πρώτα από όλα οι ανάγκες του πελάτη, με βασικό προτέρημα την εξυπηρέτησή του 24/7.