Αρχική / Οδηγός Ενέργειας / 1. Ρεύμα / Διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ: Τι αίτηση κάνεις;

Διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ: Τι αίτηση κάνεις;

διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ

Η διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ online ή από κατάστημα δεν έχει κάποιο επιπλέον κόστος. Με βάση την τελευταία ένδειξη του μετρητή, θα εκδοθεί ο Τελικός Λογαριασμός.

👉🏼 Μάλιστα, κατά τον υπολογισμό του γίνεται και συμψηφισμός της εγγύησης που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

 

Υπάρχουν δύο συνήθεις λόγοι, για τους οποίους μπορεί κάποιος να θέλει οριστική διακοπή ρεύματος ΔΕΗ (δηλαδή διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ). Αυτοί είναι:

 • Πρόκειται να κάνεις μετακόμιση ή να φύγεις από το ακίνητο που κατοικείς
 • Έχεις ένα ακίνητο που πλέον δεν χρειάζεται ρεύμα (π.χ. κατοικούσε συγγενής σου που δεν είναι πια εν ζωή)

Για όποιο λόγο κι αν χρειάζεσαι διακοπή σύνδεσης ΔΕΗ, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείς για να προχωρήσεις.

Πώς θα κάνω διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ;

Μπορείς να κάνεις διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ με 2 τρόπους:

 1. Καταθέτεις αίτηση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της ΔΕΗ
 2. Καλείς το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 800-900-1000 δωρεάν, ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά σου.

Αν το αφήσεις, οι λογαριασμοί θα συνεχίζουν να βγαίνουν και ίσως να επιβαρυνθείς με ένα χρηματικό ποσό που θα πρέπει να εξοφλήσεις κάποια στιγμή.

Γίνεται διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ online;

Η διακοπή σύνδεσης ΔΕΗ, γίνεται περίπου online. Δηλαδή, δεν έχει φτιαχτεί κάποια πλατφόρμα, στην οποία να συμπληρώνεις ηλεκτρονικά την αίτηση.

📍 Αν όμως καλέσεις το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 800-900-1000 δωρεάν, μπορείς να αποστείλεις με e–mail τα αρχεία που ζητούνται, αντί να πας να τα καταθέσεις σε κάποιο κατάστημα!

Μία άλλη λύση που προσφέρεται, είναι η αποστολή των δικαιολογητικών με courier.

📌 Διάβασε επίσης: Εκτίναξη στην τιμή του φυσικού αερίου: Γιατί & τι προβλέψεις υπάρχουν;

Χρειάζεται η διακοπή ρεύματος ΔΕΗ δικαιολογητικά;

Ναι, για να κάνεις την οριστική διακοπή ρεύματος χρειάζεται:

1.Ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά σου. Ή έστω, να εμπλακεί στη διαδικασία το άτομο στου οποίου το όνομα εκδίδεται ο λογαριασμός.

2.Το ΑΦΜ σου (ΑΦΜ του ατόμου στου οποίου το όνομα βγαίνει ο λογαριασμός).

3.Δικαιολογητικά για διακοπή ρεύματος ΔΕΗ.

 • Ένα λογαριασμό ρεύματος του ακινήτου.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής /άδειας διαμονής.

4.Να δηλώσεις τη διεύθυνση αποστολής στην οποία επιθυμείς να λάβεις τον Τελικό Λογαριασμό.

📍 Μπορείς να δηλώσεις τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου στο οποίο μένεις (ή θα μείνεις) προκειμένου να μεταφερθεί τυχόν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο του τελικού λογαριασμού.

Έχει κόστος η διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ;

Όχι, δεν έχει κάποιο επιπλέον κόστος η διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ online ή από κατάστημα.

Με βάση την τελευταία ένδειξη του μετρητή, θα εκδοθεί Τελικός Λογαριασμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κατανάλωση μεταξύ της ένδειξης του τελευταίου Εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει ήδη εκδοθεί και της τελικής ένδειξης την ημέρας της διακοπής.

Κατά τον υπολογισμό του Τελικού Λογαριασμού, θα συμψηφισθεί και η εγγύηση που είχε αρχικά καταβληθεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

Άρα, το μόνο που θα περιμένεις είναι ο Τελικός Λογαριασμός.

Αν κάνω διακοπή ρεύματος πληρώνω χαράτσι;

Όχι, το χαράτσι έχει διαχωριστεί από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τον Φεβρουάριο του 2014 το Δ΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το «χαράτσι» το οποίο το εισέπρατταν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Μπορεί να κάνει κάποιος άλλος για μένα τη διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ;

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσένα άτομο έχοντας μαζί του επιπλέον:

 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (π.χ. Πρεσβεία, Δημόσιο, Εκκλησία).
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια διανομής/παραμονής.

Πώς κάνω διακοπή σύνδεσης ΔΕΗ όταν δε βρίσκεται εν ζωή ο κάτοχος;

Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται πια εν ζωή το άτομο του οποίου το όνομα βρίσκεται στον λογαριασμό, η αίτηση λύσης Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος μπορεί να υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο, αρκεί να προσκομίσει επίσης:

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του συμβαλλόμενου πελάτη
 • Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος

Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται εν ζωή, πώς κάνω διακοπή σύνδεσης ΔΕΗ ηλεκτρονικά;

Ακολουθώ την ίδια διαδικασία με την ερώτηση «Γίνεται διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ online;».

Να διακόψω τη σύνδεση ή να αλλάξω όνομα στην περίπτωση θανάτου;

Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί να επιλέξεις μεταξύ της οριστικής διακοπής ρεύματος ηλεκτρονικά ή από κατάστημα. Διαφορετικά άλλαξε το όνομα, ώστε να μην συνεχίσουν να βγαίνουν λογαριασμοί χωρίς να το γνωρίζεις.

📌 Διάβασε επίσης: Πώς να κάνεις αλλαγή ονόματος ΔΕΗ – και ηλεκτρονικά!

Με τη διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ γίνεται και διακοπή στα Δημοτικά Τέλη;

Τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μπορούν να απαλλαχθούν από τα Δημοτικά Τέλη.

Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώνεις το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, από τη στιγμή που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Θα χρειαστεί να καταθέσεις:

 • Υπεύθυνη Δήλωση στο Δήμο, στην οποία να αναφέρεται ότι, το ακίνητο δε θα χρησιμοποιείται.
 • Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

Εάν δεν δηλωθεί υπεύθυνα στο Δήμο η μη χρησιμοποίηση του ακινήτου, τότε επιβάλλονται τα Δημοτικά Τέλη (ΔΤ) για όσα έτη δεν ηλεκτροδοτείται το ακίνητο, ενώ εάν δηλωθεί τότε επιβάλλεται μόνο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

📍 Στα μη ηλεκτροδοτούμενα (κτίσματα ή οικόπεδα), η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται από τους Δήμους στους οποίους ανήκουν και δηλώνονται.

Δεν είναι αυτόματη, η απαλλαγή από δημοτικά τέλη για κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα;

Όχι, διότι δεν έχουν συνδεθεί όλοι οι δήμοι ηλεκτρονικά με την ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Χρειάζεται να κάνω κάποια αίτηση στην ΔΕΔΔΗΕ για την διακοπή σύνδεσης ΔΕΗ;

Όχι, αρκεί η αίτηση διακοπής συμβολαίου ΔΕΗ.

Αν κάνεις αίτηση, η διακοπή της παροχής θα ολοκληρωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.

📌 Διάβασε επίσης: Οικονομική θέρμανση με ρεύμα: Δες πώς να βγεις κερδισμένος!

Εάν κάνω διακοπή συμβολαίου ΔΕΗ, έρχονται να ξηλώσουν το ρολόι;

Όταν εγκρίνεται η νέα παροχή, ο καταναλωτής δεν αγοράζει το κιβώτιο που περιέχει το μετρητή της κατανάλωσης.

Στην ουσία, πληρώνει τα τρία συνολικά διαφορετικά συνεργεία που θα απασχοληθούν για να τοποθετήσουν το ρολόι και να συνδέσουν το ρεύμα, όπως και τα υλικά που θα απαιτηθούν.

Στη διετία απραγίας, όταν περάσουν δύο χρόνια με κομμένη σύνδεση του ρολογιού δηλαδή, η ΔΕΗ προχωρά σε αποξήλωση του κιβωτίου, λύνοντας οριστικά τη σύμβαση με τον καταναλωτή που διέκοψε το ρεύμα.

Αποφάσισες τελικά να διακόψεις την σύνδεση ΔΕΗ; Άρα θέλεις την αίτηση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος και τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, όπως τα αναλύσαμε παραπάνω!

💡 Αν αποφασίσεις να ηλεκτροδοτήσεις το ακίνητό σου ξανά, δες πρώτα όλους τους παρόχους ενέργειας και σύγκρινε προσφορές. Στην πλατφόρμα μας συγκρίνεις δωρεάν παρόχους και μπορείς να εξοικονομήσεις έως 30% στον λογαριασμό σου. Δοκίμασέ το σήμερα με 100% online διαδικασία!

📌 Άκουσε επίσης: Μπορώ να ζεστάνω οικονομικά το σπίτι μου με ρεύμα;


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...

Σύγκρινε παρόχους ρεύματος σε 1′

Πάρε προσφορά από έως 14 παρόχους ρεύματος και δες πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις!