Δικαιολογητικα Καταναλωτικου

Ολα οσα θα χρειαστεις!

Δικαιολογητικά για προέγκριση

καταναλωτικού δανείου

Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και δικαιολογητικά για να πάρεις καταναλωτικό δάνειο. Συνήθως, θα χρειαστείς τα εξής:

Δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη αίτηση στεγαστικού δανείου.

2. Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.

Οικονομικά στοιχεία:

Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (2 τελευταίων ετών). Εναλλακτικά, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (τελευταίο) και φορολογική δήλωση Ε1 (τελευταία).

Βεβαίωση απόδοσης ΕΝΦΙΑ (τελευταία) ή έντυπο Ε9 (τελευταίο) με τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές.

Μισθωτοί

Επιπλέον προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχών από τον εργοδότη, η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη.

Συνταξιούχοι

Προσκόμιση πρόσφατου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες

Προσκόμιση αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών καθώς και προσκόμιση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας.

Πιστοποίηση κατοικίας:

Πρόσφατο λογαριασμό τηλεφωνίας στο όνομά σου ή άλλα έγγραφα που πιστοποιούν τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σου (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην εφορία κλπ).

Στην περίπτωση που μένεις με τους γονείς ή τον/την σύζυγό σου και δεν διαθέτεις έγγραφο πιστοποίησης κατοικίας στο δικό σου όνομα χρειάζεται να καταθέσεις μία υπεύθυνη δήλωση και το έγγραφο για την κατοικία των γονιών σου ή του/της συζύγου σου.

Αν δεν είσαι κάτοικος Ελλάδας θα πρέπει να προσκομίσεις βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που διαμένεις, η οποία θα αναφέρει τη διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Αν το ύψος του δανείου είναι τέτοιο που η τράπεζα ζητάει εξασφάλιση τότε χρειάζονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (τίτλος κτήσης ακινήτου, οικονομική άδεια, τοπογραφικό διάγραμμα κλπ).

πάρε προσφορές ασφάλισης
Θέλεις να πάρεις δάνειο;
Σύγκρινε δωρεάν καταναλωτικά δάνεια στο money-market.gr,
μάθε όσα θέλεις να γνωρίζεις και όταν είσαι έτοιμος κάνεις αίτηση!