Αρχική / Οδηγός Ενέργειας / 4. Χρήσιμα νέα / Ποιες είναι οι χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος;

Ποιες είναι οι χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος;

χρεώσεις ρεύματος επεξήγηση

Πολλοί παραπονιούνται για τις επιπλέον χρεώσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ καθώς αρκετές φορές είναι υπέρογκες και καμία σχέση δεν έχουν με την κατανάλωση ρεύματος. Το να κατανοήσεις, όμως, τον λογαριασμό του ρεύματος δεν είναι πάντα και το πιο εύκολο ζήτημα.

Πολλοί αριθμοί και όροι που σε αρκετούς είναι αγνωστοι. Όμως το να έχεις κατανοήσει τις χρεώσεις του λογαριασμού ρεύματος είναι αρκετά σημαντικό προκειμένου να είσαι σίγουρος ότι πληρώνεις το σωστό ποσό για την κατανάλωση ρεύματος που έχεις αλλά και αν έχεις εξασφαλίσει την φθηνότερη τιμή.

Για να μπορείς να καταλάβεις εύκολα το λογαριασμό του ρεύματός σου, παρακάτω σου εξηγούμε αναλυτικά τι ακριβώς σημαίνουν όλες οι χρεώσεις που βλέπεις.

ΔΕΗ:

Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το σύνολο της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που κατανάλωσες βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Περιλαμβάνει δηλαδή, το κόστος για τις kWh κατανάλωσης και για το πάγιο της ΔΕΗ.

Η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται στον Εκκαθαριστικό λογαριασμό Για αυτό το λόγο στον Έναντι λογαριασμό, το συγκεκριμένο πεδίο είναι κενό.

ΑΔΜΗΕ : Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Καλύπτει τις δαπάνες του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (π.χ. πυλώνων), ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια.

ΔΕΔΔΗΕ : Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Καλύπτει τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των ακινήτων.

ΥΚΩ : Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Αφορούν σε χρέωση όλων των πελατών για υπηρεσίες όπως, παροχή ρεύματος στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών και παροχή ειδικού τιμολογίου στους πολύτεκνους και δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου. Από 01/01/2018 οι χρεώσεις ΥΚΩ άλλαξαν και υπολογίζονται ως εξής:

  • Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες 0,00690€/kWh
  • Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες 0,05€/kWh
  • Από 2.001 και πάνω κιλοβατώρες 0,085€/kWh

ΕΤΜΕΑΡ: Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων

Το τέλος αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ουσιαστικά αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης των ΑΠΕ.

0,02267 €/kWh

Λοιπές Χρεώσεις:

Χρεώσεις που επιβάλλονται βάσει νομοθεσίας για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς.

Έναντι κατανάλωσης:

Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του Έναντι λογαριασμού σου που χρεώθηκε/πιστώθηκε.

💡Διάβασε επίσης: Ποιος πάροχος ενέργειας είναι καλύτερος για εσένα;

Διάφορα:

Περιλαμβάνει:

1) Χρεοπιστώσεις που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα

α) χρεοπιστώσεις από πώληση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

β) διορθωτικές εγγραφές

γ) ποσά στρογγυλοποιήσεων

δ) χρεώσεις εργασιών Δικτύου (πχ. Έλεγχος μετρητή, μετατόπιση παροχής, τήξη ασφαλειών, κ.α.)

2) Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος

α) ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συνεισπράττουν οι πάροχοι με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος.

Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης.

β) ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92) : Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συνεισπράττουν οι πάροχοι  με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος.

Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

ΦΠΑ:

Είναι το ποσό του ΦΠΑ που χρεώνεται στον υπόψη λογαριασμό. Ο συντελεστής ΦΠΑ για το ρεύμα είναι 13% ενώ σε κάποια νησιά είναι μειωμένος 9%. ‘

Σημειώνεται ότι η Χρέωση Προμήθειας, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και ο ΕΦΚ υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ, ενώ το ΕΙΔ.ΤΕΛΟΣ 5%, οι στρογγυλοποιήσεις και τα ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΡΤ) δεν υπόκεινται.

Χρεώσεις Δήμου:

Αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων τις οποίες συνεισπράττουν οι πάροχοι και αποδίδουν στους αρμόδιους φορείς.

Τα υπέρ Δήμου ποσά (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικοί Φόροι, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

α) Για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο :
(τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) διά
365 ημέρες

β) Για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας :
(τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) διά
365 ημέρες

ΕΡΤ:

Περιλαμβάνεται το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε. και υπολογίζεται με τον τύπο: ετήσια χρέωση ΕΡΤ x ημέρες έκδοσης λογ/σμού διά
365 ημέρες

Σύμφωνα με τον Νόμο όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και η ΔΕΗ, είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.

Απαλλάσσονται από τα ποσά υπέρ ΕΡΤ:

  1. οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών
  2. το Ελληνικό Δημόσιο
  3. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  4. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  5. οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία
  6. οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες
  7. οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως. Με άλλα λόγια το τέλος υπέρ ΕΡΤ δε χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος όπου η κατανάλωση είναι πολύ μικρή ή μηδενική.

Συνολικό ποσό πληρωμής:

Το άθροισμα όλων των χρεώσεων που γίνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος, καθώς επίσης τυχόν ανεξόφλητο προηγούμενο ποσό.

Δες στο insurancemarket Energy τις λύσεις που υπάρχουν για φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, σύγκρινε και μείωσε το λογαριασμό του ρεύματος σου εύκολα και γρήγορα!


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...

Σύγκρινε παρόχους ρεύματος σε 1′

Πάρε προσφορά από έως 14 παρόχους ρεύματος και δες πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις!