Αρχική / Οδηγός Ασφάλισης / Αυτοκίνητο / Φιλικός διακανονισμός: Τι είναι & ποιες εταιρείες συμμετέχουν;

Φιλικός διακανονισμός: Τι είναι & ποιες εταιρείες συμμετέχουν;

φιλικός διακανονισμός

Ο φιλικός διακανονισμός είναι ο πιο απλός και ανώδυνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα ατύχημα. Καλείς την Τροχαία για να καταγράψει το συμβάν καθώς και τη Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής σου, σε βοηθούν να συμπληρώσεις το έντυπο φιλικού διακανονισμού και ό,τι άλλο χρειαστεί και κάθε οδηγός πάει στη δουλειά του.

Ακούμε συχνά κάποιες ερωτήσεις για τον φιλικό διακανονισμό ή αλλιώς τη φιλική δήλωση ατυχήματος και για αυτό τις συγκεντρώσαμε για εσένα και μπορείς να τις δεις παρακάτω!

1. Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Από την 1η Μαΐου 2000 τέθηκε σε ισχύ και στη χώρα μας η συμφωνία άμεσης πληρωμής υλικών ζημιών τροχαίων ατυχημάτων. Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με τον Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα, αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνο αυτές – εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

2. Τι επιτυγχάνεται με τον Φιλικό Διακανονισμό;

Η ρύθμιση αυτή στον τομέα της αποζημίωσης στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην εξυγίανση της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κυρίως για τους καταναλωτές είναι πολλά:

 • Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών του διακανονισμού
 • Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία τους
 • Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια
 • Μείωση των διενέξεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών

3. Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής;

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ενεργοποιείται μόνο σε ατυχήματα εντός Ελλάδος και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τα 6.500€ ανά ατύχημα.
 • Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τα 12.000€ για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο.
 • Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει τα 30.000€ συνολικά ανα συμβάν.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.
 • Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής.
 • Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.
 • Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.

Αν δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης.

4. Τι υλικές ζημιές καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός;

Καλύπτει το κόστος για:

 • Επισκευή ή αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων και των φόρων).
 • Αντικατάσταση κράνους , βαλίτσας δικύκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα).
 • Μεταφορά του οχήματος.

Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 6.500 € της συμφωνίας.

5. Τι σωματικές βλάβες καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός;

 • Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος.
 • Απώλεια εισοδήματος.
 • Ηθική βλάβη. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 12.000 € της συμφωνίας ανά ζημιωθέν πρόσωπο.

6. Τι αλλάζει στη διαδικασία, αν έχεις φροντίδα ατυχήματος;

Κάποιες φορές η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος περιλαμβάνεται μέσα στο πακέτο της Οδικής Βοήθειας, στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σου. Άλλες φορές προσφέρεται σαν έξτρα παροχή από τις ασφαλιστικές.

Αν έχεις φροντίδα ατυχήματος, ξαφνικά η διαδικασία γίνεται πολύ πιο απλή:

 • Μόλις συμβεί το τρακάρισμα / ατύχημα, καλείς αμέσως την ασφαλιστική σου και δηλώνεις τα στοιχεία σου.
 • Ο συνεργάτης της έρχεται στο σημείο, φωτογραφίζει τα οχήματα που έχουν εμπλακεί, κάνει σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, συμπληρώνει τα έντυπα που χρειάζεσαι.
 • Τέλος, καλεί την αστυνομία για περαιτέρω περιγραφή. Αν χρειαστεί, θα καλέσει επίσης ασθενοφόρο και θα φροντίσει για τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σου.

Προσοχή: Είναι πιθανόν εκπρόσωπος της ασφαλιστικής σου να σε καθοδηγήσει τηλεφωνικώς αντί να έρθει στο σημείο, ανάλογα με την περίπτωση.

7. Ποια είναι η διαδικασία μετά το τρακάρισμα;

Πρακτικά πρέπει να:

 • Παραμείνεις στο σημείο μετά το τρακάρισμα.
 • Συμπληρώσεις το Ευρωπαϊκό έντυπο δήλωσης ατυχήματος.
 • Να συμπληρώσει κι ο οδηγός του άλλου οχήματος το ίδιο έντυπο.
 • Κρατάς ένα αντίγραφο (και άλλο ένα αντίγραφο κρατάει ο άλλος οδηγός).
 • Στέλνεις το αντίγραφο στην ασφαλιστική σου εταιρεία.

Η ασφαλιστική σου επικοινωνεί με την ασφαλιστική του άλλου οδηγού, για να εγκριθεί η αποζημίωση.

Το έντυπο της φιλικής δήλωσης δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να επιταχύνει και να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Γι’ αυτό και σου προτείνουμε να το συμπληρώσεις.

❗ Προσοχή: Το έντυπο της φιλικής δήλωσης ατυχήματος δεν είναι υποκατάστατο για τη δήλωση ατυχήματος! Η δήλωση ατυχήματος είναι απαραίτητο να παραδοθεί στην ασφαλιστική σου, μαζί με τη φιλική δήλωση ατυχήματος.

8. Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;

Όχι μόνο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής.

Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, καθώς και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρεία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

9. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τη φιλική δήλωση ατυχήματος;

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), καθώς και το κείμενο της Συμφωνίας, μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε., στην ειδική θέση “Φιλικός Διακανονισμός” ή ΕΔΩ.

Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική σου εταιρεία- μέλος του ΣΑΠ- μπορεί να απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σου.

10. Ποιες ασφαλιστικές εταιρείες είναι στον Φιλικό Διακανονισμό;

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.): “Πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλισης Αυτοκινήτων”.

Άρα, όλες οι ασφαλιστικές που προσφέρουν υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτου μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία φιλικής δήλωσης μετά από τρακάρισμα ή συναφές ατύχημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι στιγμής συμμετέχουν οι:

 1. Ιντεραμέρικαν Ε.Ε.Α.Ζ. Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 2. Δύναμις Α.Ε.Γ.Α.
 3. Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε.
 4. Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.
 5. Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α.
 6. Generali Hellas Μονοπρόσωπη A.A.E.
 7. ΝP Ασφαλιστική – Νέος Ποσειδών Α.Ε.Α.Ε.
 8. Interasco Α.Ε.Γ.Α.
 9. Euro Insurances DAC
 10. AIG Europe S.A. Υποκατάστημα Ελλάδας
 11. Hellas Direct Insurance LTD
 12. QIC Europe LTD
 13. Gasanmamo Insurance LTD (από 16/1/2023)
 14. Euroins.AD Insurance Company
 15. Η Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 16. Μινέττα Α.Α.Ε.
 17. Ορίζων 1964 Α.Α.Ε.Ζ.
 18. Groupama Φοίνιξ A.E.A.E.
 19. Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α.
 20. Συνεταιριστική Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 21. Ευρώπη Α.Ε.Γ.Α.
 22. Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Α.Ε.Γ.Α.
 23. ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.
 24. Personal Insurance Α.Ε.Γ.Α.
 25. Γενική Πανελλαδική ΣΥΝ.Π.Ε.

Βρήκες τη δική σου ασφαλιστική στη λίστα; Αν ναι, τότε μπορείς να κάνεις φιλική δήλωση ατυχήματος (εφόσον βέβαια και η ασφαλιστική του άλλου οδηγού είναι στη λίστα).

Και μην ξεχνάς, αν έχεις Φροντίδα Ατυχήματος στο συμβόλαιό σου, τότε η ίδια η ασφαλιστική στέλνει συνεργάτη να κάνει τη φιλική δήλωση ατυχήματος!

Σύγκρινε προσφορές για ασφάλεια αυτοκινήτου στο Insurancemarket και βρες την πιο συμφέρουσα τιμή για σένα!


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online σε 1′

Εξοικονόμησε έως 40% στο ετήσιο ασφαλιστήριό σου