Φιλικός διακανονισμός: Τι είναι & ποιες εταιρείες συμμετέχουν;

φιλικός διακανονισμός

Ο φιλικός διακανονισμός είναι ο πιο απλός και ανώδυνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα ατύχημα. Καλείς την Τροχαία για να καταγράψει το συμβάν καθώς και τη Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής σου, σε βοηθούν να συμπληρώσεις το έντυπο φιλικού διακανονισμού και ό,τι άλλο χρειαστεί και κάθε οδηγός πάει στη δουλειά του.

Αλλά υπάρχουν κι άλλα πράγματα που είναι καλό να ξέρεις για το συγκεκριμένο θέμα.

1. Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Από την 1η Μαΐου 2000 τέθηκε σε ισχύ και στη χώρα μας η συμφωνία άμεσης πληρωμής υλικών ζημιών τροχαίων ατυχημάτων. Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.

Με τον Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα, αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνο αυτές – εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την Εταιρεία του υπαίτιου κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

2. Τι επιτυγχάνεται με τον Φιλικό Διακανονισμό;

Η ρύθμιση αυτή στον τομέα της αποζημίωσης στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην εξυγίανση της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κυρίως για τους καταναλωτές είναι πολλά:

 • Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών του διακανονισμού
 • Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία τους
 • Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια
 • Μείωση των διενέξεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών

3. Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής;

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ενεργοποιείται μόνο σε ατυχήματα εντός Ελλάδος και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τα 6.500€ ανά ατύχημα.
 • Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τα 12.000€ για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο.
 • Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει τα 30.000€ συνολικά ανα συμβάν.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.
 • Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής.
 • Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.
 • Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.

Αν δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης.

4. Τι υλικές ζημιές καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός;

 • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων και των φόρων).
 • Το κόστος αντικατάστασης κράνους , βαλίτσας δικύκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα).
 • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος. Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 6.500 € της συμφωνίας.

5. Τι σωματικές βλάβες καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός;

 • Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος.
 • Απώλεια εισοδήματος.
 • Ηθική βλάβη. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 12.000 € της συμφωνίας.

6. Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;

Όχι μόνο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής.

Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, καθώς και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρεία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

7. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες;

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), καθώς και το κείμενο της Συμφωνίας, μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε., στην ειδική θέση “Φιλικός Διακανονισμός” ή ΕΔΩ.

Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική σου εταιρεία- μέλος του ΣΑΠ- μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σου.

8. Ποιες εταιρείες συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό;

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.): “Πρόκειται για μια Συμφωνία Κυρίων ανοικτή σε όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Ασφάλισης Αυτοκινήτων”.

Άρα, όλες οι ασφαλιστικές που προσφέρουν υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτου μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία φιλικής δήλωσης μετά από τρακάρισμα ή συναφές ατύχημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι στιγμής συμμετέχουν οι:

 1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ
 2. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 5. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 6. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
 7. GENERALI HELLAS A.A.E.
 8. ΝP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
 9. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 10. EURO INSURANCES DAC
 11. AIG EUROPE S.A.
 12. Hellas Direct INSURANCE LTD
 13. CITY INSURANCE SA
 14. QIC EUROPE LTD
 15. EUROINS.AD INSURANCE COMPANY
 16. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 17. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 18. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
 19. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 20. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
 21. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 23. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 24. EUROLIFE FFH ΑΕΓΑ
 25. ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 26. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
 27. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

Βρήκες τη δική σου ασφαλιστική στη λίστα; Αν ναι, τότε μπορείς να κάνεις φιλική δήλωση ατυχήματος (εφόσον βέβαια και η ασφαλιστική του άλλου οδηγού είναι στη λίστα).

Και μην ξεχνάς, αν έχεις Φροντίδα Ατυχήματος στο συμβόλαιό σου, τότε η ίδια η ασφαλιστική στέλνει συνεργάτη να κάνει τη φιλική δήλωση ατυχήματος!

Σύγκρινε προσφορές για ασφάλεια αυτοκινήτου στο InsuranceMarket.gr και βρες την πιο συμφέρουσα τιμή για σένα!

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online σε 1′

Εξοικονόμησε έως 40% στο ετήσιο ασφαλιστήριό σου

Σύγκρινε έως 27 Ασφαλιστικές Εταιρίες