Αρχική / Οδηγός Χρηματοοικονομικών / Οικονομικά Νέα / Επίδομα παιδιού 2023: Όλες οι SOS ερωτήσεις για την αίτηση & πληρωμή

Επίδομα παιδιού 2023: Όλες οι SOS ερωτήσεις για την αίτηση & πληρωμή

Επίδομα παιδιού: Όλες οι SOS ερωτήσεις για την αίτηση & την πληρωμή!

Σε ισχύ θα βρίσκεται, με το που ολοκληρωθούν οι πληρωμές των δικαιούχων, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την υποβολή νέων αιτήσεων Α21 – Επίδομα Παιδιού.

Εάν λοιπόν απορείς σχετικά με το τι είναι το επίδομα παιδιού, τι χρειάζεται για να το πάρεις, πότε καταβάλλεται κ.λπ., συνέχισε να διαβάζεις καθώς παρακάτω έχουμε μαζέψει τις πιο συχνές ερωτήσεις!

#1 Τι είναι το επίδομα παιδιού;

Το επίδομα παιδιού είναι ένα μη ανταποδοτικό επίδομα και ένα από τα βασικότερα πολιτικά μέτρα για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της οικογένειας. Ξεκινάει να χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

#2 Πώς κάνω την αίτηση για το επίδομα παιδιού Α21;

Για να σου χορηγηθεί το συγκεκριμένο επίδομα πρέπει να υποβάλλεις κάθε χρόνο μια ηλεκτρονική αίτηση (Α21) είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ, είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ.

Για να κάνεις την αίτηση οδηγείσαι στην εφαρμογή του TaxisNet.

Μόλις συμπληρώσεις τον ΑΜΚΑ σου, τα πεδία της αίτησης Α21 θα αντλήσουν τα απαραίτητα στοιχεία και θα προ–συμπληρωθούν αυτόματα. Κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης, γίνεται OnLine διασύνδεση της ΗΔΙΚΑ με την ΑΑΔΕ και προ–συμπληρώνονται και τα ετήσια εισοδήματα των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στο επίδομα παιδιού Α21.

Ποια βήματα ακολουθώ στην αίτηση για επίδομα παιδιού;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον υπόχρεο υποβολής της αίτησης φορολογίας εισοδήματος ή τον/την σύζυγό του ή το μέρος του συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου υποβολής του Ε1.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για την αίτηση για επίδομα παιδιού είναι τα εξής:

 • Μπαίνεις στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ με τους κωδικούς του TaxisNet σου.
 • Πατάς το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες.
 • Επιβεβαιώνεις τον ΑΜΚΑ σου.
 • Συναινείς στην επεξεργασία των στοιχείων σου ή του/της συζύγου ή του αντισυμβαλλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.
 • Επιλέγεις την τρέχουσα οικογενειακή σου κατάσταση (αν είσαι έγγαμος ή εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγεις τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου σου).
 • Αφού διαβάσεις προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού, πατάς “Συναίνεση”.
 • Συμπληρώνεις την αίτηση. (Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ–συμπληρωμένα τα προσωπικά σου στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σου. Υπάρχουν όμως και κάποια πεδία της αίτησης που θα πρέπει να τα συμπληρώσεις εσύ. Αυτά είναι τα στοιχεία ταυτότητας, τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είσαι δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος)
 • Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνεις “Σύνθεση Οικογένειας” όπου συμπληρώνεις πρόσθετα στοιχεία (όπως π.χ. στοιχεία φοιτητή) και προσθέτεις ή διαγράφεις τέκνα.
 • Μπορεί να σου ζητηθεί να επισυνάψεις δικαιολογητικά που αφορούν εσένα ή κάποιο προστατευόμενο μέλος.
 • Καταχωρείς και υποβάλλεις την αίτηση. (Μπορείς να αποθηκεύσεις προσωρινά την αίτηση και να επανέλθεις αργότερα για να συμπληρώσεις ή να αλλάξεις ορισμένα στοιχεία. Έχε υπόψη όμως ότι μετά την οριστική υποβολή της δεν θα μπορείς πια να την τροποποιήσεις. Αν όμως διαπιστώσεις, αφού την έχεις υποβάλλει, ότι υπάρχει κάποιο λάθος, τότε μπορείς να την ακυρώσεις τελείως και να ξεκινήσεις καινούργια αίτηση Α21 από την αρχή)

Κάθε πότε κάνω την αίτηση για επίδομα παιδιού;

H αίτηση Α21 υποβάλλεται μια φορά ετησίως από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Συγκεκριμένα, μπορείς να κάνεις αίτηση έως 15/3/2023 και ώρα 18:00 για την πληρωμή της πρώτης δόσης επιδόματος παιδού. Αν ωστόσο δεν προλάβεις, θα μπορέσεις να κάνεις αίτηση αργότερα και η πληρωμή θα γίνει αναδρομικά.

Όμως, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής σου κατάστασής ή λανθασμένης καταχώρησης οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της, οφείλεις εντός ενός μήνα να προβαίνεις σε τροποποίηση της αίτησης και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές.

#3 Πότε μπαίνει το επίδομα παιδιού;

Όταν γίνονται οι πληρωμές του επιδόματος η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού κλείνει. Αυτό συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία εκκαθάρισης για την πληρωμή της κάθε δόσης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει να έχεις υποβάλει οριστικά την αίτηση και να έχει εγκριθεί.

Το επίδομα παιδιού πληρώνεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής σου δήλωσης.

#4 Ποια είναι τα κριτήρια για να πάρω το επίδομα παιδιού;

Για να μπορείς να κάνεις την αίτηση για το επίδομα παιδιού πρέπει να ανήκεις σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Έλληνες πολίτες.
 • Ομογενείς αλλοδαποί που διαθέτουν δελτίο ομογενούς.
 • Πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ.
 • Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες.
 • Αναγνωρισμένοι απάτριδες, που τους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας ή παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και οι οποίοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος.
 • Ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.
 • Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος.
 • Πολίτες άλλων κρατών οι οποίοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα τελευταία δώδεκα έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης Α21.

#5 Επίδομα παιδιού: Τα επιδοτούμενα ποσά

Οικογένειες με δύο γονείς – 8 Παραδείγματα

 • Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 28.000€ / 2= 14.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.
 • Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000€ / 1,75= 14.857€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.
 • Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800€ / 2= 9.400€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.
 • Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000€ / 2,25 = 5.777€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.
 • Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.
 • Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500€ / 2,5 = 5.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 420€ το μήνα.
 • Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500€ / 2,5 = 9.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252€ το μήνα.
 • Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000€ / 2,75 = 9.818€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336 € το μήνα.

Μονογονεϊκές οικογένειες – 3 Παραδείγματα

 • Μονογονεϊκές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000€ / 1,5= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70€ το μήνα.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500€ / 1,75= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.

#6 Τι θα αλλάξει στη πληρωμή του επιδόματος παιδιού από το 2023;

Το επίδομα παιδιού θα πιστώνεται σε προπληρωμένη κάρτα. Επίσης, θα επιβληθεί και πλαφόν στις αναλήψεις.

Γενικότερα, οι αλλαγές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που θα γίνουν έχουν ως εξής:

 • Θα καθιερωθούν προπληρωμένες κάρτες και για τα άλλα σημαντικά προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το επίδομα γέννας.
 • Θα πληρώνονται με κάρτες τα βασικά επιδόματα ανεργίας της ΔΥΠΑ, π. ΟΑΕΔ.
 • Θα καθιερωθούν όρια ανάληψης μετρητών για τις προπληρωμένες κάρτες και το ποσό που θα μένει πέραν του ορίου θα μπορεί να δαπανάται μόνο με ηλεκτρονικές πληρωμές, δηλαδή με αγορές μέσω POS, αγορές μέσω e-banking κ.α.
 • Θα δοθούν κίνητρα για τη χρήση των προπληρωμένων καρτών για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες (όπως οι δαπάνες για τα παιδιά ή για τον τοκετό) και θα απαγορευθούν άλλες δαπάνες, όπως για τζόγο.

Τώρα ξέρεις πώς θα κάνεις αίτηση για το επίδομα παιδιού, ποια κριτήρια πρέπει να πληροίς και πότε καταβάλλεται. Κι αν θέλεις τραπεζικά προϊόντα (κάρτες, δάνεια) για να ρυθμίσεις τα οικονομικά του νοικοκυριού σου, ξέρουμε από πού να ξεκινήσεις.

🔎 Μπες στο insurancemarket Χρήμα, σύγκρινε δωρεάν δάνεια, κάρτες & προγράμματα επιβράβευσης των μεγαλύτερων τραπεζών και βρες αυτό που πραγματικά σε συμφέρει!


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...
δάνεια banner

Online σύγκριση δανείων σε 1′

Βρες το δάνειο που σου ταιριάζει, χωρίς να πας στην τράπεζα.