Αρχική / Οδηγός Χρηματοοικονομικών / Κάρτες / Μπορώ να βγάλω πιστωτική κάρτα (δάνειο) αν είμαι στον Τειρεσία;

Μπορώ να βγάλω πιστωτική κάρτα (δάνειο) αν είμαι στον Τειρεσία;

πιστωτική κάρτα ή δάνειο αν είμαι στον Τειρεσία

Οι περισσότεροι από μας σήμερα λένε: “Δε μπορώ να βγάλω πιστωτική κάρτα αν είμαι στον Τειρεσία”. Ή: “Δε μπορώ να πάρω δάνειο αν είμαι στον Τειρεσία”.

Τελικά όμως ισχύει κάτι τέτοιο και πώς μπορείς να βγεις από τον Τειρεσία για να μη βάζει πλαφόν στα οικονομικά σου; Τι πρέπει να προσέχεις για να μην υπάρχει το όνομά σου στη «μαύρη λίστα» των τραπεζών που σε αποκλείει από τη χορήγηση δανείου;

Στο κείμενο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να σου λύσουμε κάθε απορία.

Μπορώ να βγάλω πιστωτική κάρτα (ή να πάρω δάνειο) αν είμαι στον Τειρεσία;

Εξαρτάται από την περίπτωση. Αν έπρεπε να δώσουμε κατευθύνσεις για το πώς αντιμετωπίζουν οι τράπεζες τα αιτήματα πολιτών που ζητούν δάνειο ή κάρτα, αλλά βρίσκονται στον Τειρεσία, μπορούμε να πούμε τα εξής:

 • Το να υπάρχει καταχώρηση με το όνομά σου στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς του Τειρεσία σίγουρα δυσκολεύει τη χορήγηση δανείου. Γι’ αυτό, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να φροντίζεις να τακτοποιείς τις οικονομικές σου υποχρεώσεις εγκαίρως, είτε πρόκειται για δόσεις δανείων, είτε για επιταγές και συναλλαγματικές.
 • Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Που σημαίνει ότι δεν ισχύει ένας γενικός κανόνας που λέει πως όποιος βρίσκεται στον Τειρεσία αυτομάτως αποκλείεται από το τραπεζικό σύστημα. (Πόσω μάλλον μετά την εμπειρία της πανδημίας που έχει αλλάξει τα πάντα στη συναλλακτική συμπεριφορά των πολιτών και στην έννοια της εξυπηρέτησης ενός δανείου, δεδομένων των αναστολών πληρωμών και των μεγάλων προβλημάτων στην οικονομία.)
 • Η βασική επιδίωξη των τραπεζών είναι να διακρίνουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Όσους δηλαδή εκμεταλλεύονται την κατάσταση και ενώ έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, δεν εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.
 • Το αν θα εγκριθεί το αίτημά σου για δάνειο ή πιστωτική από την τράπεζα, εξαρτάται τις περισσότερες φορές από τη… σοβαρότητα του «ατοπήματος». Δηλαδή, είναι άλλο να έχεις μία καθυστέρηση 12 μηνών σε ένα δάνειο (που αυτομάτως χτυπάει καμπανάκι στην τράπεζα ότι δεν μπορείς να σηκώσεις άλλο χρέος) και άλλο μία διαταγή πληρωμής για κάποιο πολύ μικρό ποσό π.χ. 100 ευρώ, το οποίο δεν έχει εξοφληθεί. Επομένως η τράπεζα θα σου ζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να «διαλευκάνει» την υπόθεση, πριν αποφασίσει αν θα σου δανείσει χρήματα.
 • Αν είσαι στον Τειρεσία και θέλεις δάνειο ή πιστωτική κάρτα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να προβείς στις απαραίτητες ενέργειες για να συμπληρωθούν ή να διαγραφούν τα δεδομένα που σε αφορούν από το σύστημα.

Πώς μπορώ να βγω από τον Τειρεσία;

Μπορείς να βελτιώσεις την «εικόνα» σου στις τράπεζες, προσκομίζοντας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρωθούν ή διαγραφούν τα δεδομένα που σε αφορούν. Ακολουθούν παραδείγματα:

1. Καταγγελία για πιστωτική κάρτα

Μεταβολή ή/και διαγραφή των δεδομένων καταγγελίας σύμβασης πιστωτικής κάρτας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Αφού εξοφλήσεις το οφειλόμενο ποσό για το οποίο έγινε η καταγγελία.

Σε αυτή την περίπτωση στο σύστημα του Τειρεσία θα εμφανίζεται η ένδειξη «εξοφλήθηκε».

Προσοχή, γιατί αν το οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί από πρόσωπο που δεν είναι ο κύριος υπόχρεος, θα εμφανιστεί η ένδειξη «εξοφλήθηκε από μη κυρίως υπόχρεο».

Β. Διαγραφή δεδομένου με πρόταση της εταιρείας που χορηγεί την κάρτα, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησής της (επίπεδο Γενικού Διευθυντή) στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

Γ. Όταν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο για το οποίο έγινε η καταγγελία, διαγράφεται από το όνομα του τυχόν εγγυητή. Για τους κατόχους πρόσθετης κάρτας ισχύουν όσα προβλέπονται για τους κατόχους της κύριας κάρτας.

Δ. Διαγραφή λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του δεδομένου: Οι καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα 2 ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 2ετία
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων)
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων).

2. Η περίπτωση της ακάλυπτης επιταγής

Στην περίπτωση που υπάρχει καταχώριση για ακάλυπτη επιταγή, μπορείς να προσκομίσεις στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρωθούν ή να διαγραφούν τα δεδομένα που σε αφορούν.

Ας δούμε αναλυτικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση.

Α. Αν η επιταγή έχει πληρωθεί εκ των υστέρων:

Η τράπεζα που την εξέδωσε στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, θα πρέπει να στείλει τα σχετικά έγγραφα πληρωμής της επιταγής. Μπορείς κι εσύ ως εκδότης να υποβάλεις αίτηση απευθείας στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, μαζί με το σώμα της επιταγής (προς επίδειξη) και φωτοτυπία των δύο όψεων της επιταγής.

Η αίτηση μπορεί επίσης να συνοδεύεται από δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει σαφώς η εξόφλησή της. Περιπτώσεις που δε συνοδεύονται από το σώμα της επιταγής εξετάζονται κατά περίπτωση και γίνονται δεκτές μόνο εφόσον, από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι πράγματι οι επιταγές έχουν εξοφληθεί. Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε».

Β. Αν έχει εκδοθεί οριστικά δικαστική απόφαση περί ακυρώσεως ή κήρυξης της επιταγής ως ανίσχυρης:

Για τη συμπλήρωση του δεδομένου απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από τη σχετική δικαστική απόφαση. Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη «κηρύχθηκε ανίσχυρη» ή «ακυρώθηκε» αντίστοιχα.

Η διαγραφή δεδομένου σχετικού με ακάλυπτη επιταγή είναι δυνατή:

 • Εάν η επιταγή σφραγίστηκε και αναγγέλθηκε από την Τράπεζα εκ παραδρομής παρά την ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης ανακλήσεως με επαρκές υπόλοιπο).
 • Εάν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεως.
 • Εάν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεώς της.
 • Εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρεώσεως του εκδότη.
 • Εάν η επιταγή εξοφλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη σφράγισή της (αρ.40 παρ.1α εδ.β’ Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Έχω πρόσβαση στα δεδομένα μου στον Τειρεσία;

Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η “Τειρεσίας” είναι κρυφά για τους υπόλοιπους, αλλά φυσικά όχι για σένα. Έχεις λοιπόν κάθε δικαίωμα πρόσβασης.

Τι δικαιώματα έχω πάνω στα δεδομένα μου;

 1. Μπορείς να ζητήσεις από την “Τειρεσίας” να ενημερωθείς για την προέλευση των δεδομένων (ποια τράπεζα έκανε αναγγελία και γιατί), τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών καθώς και για τον χρόνο τήρησής τους.
 2. Μπορείς να ενημερωθείς για τις αναζητήσεις που έγιναν για το πρόσωπό σου το τελευταίο εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν ενεργοποίησης της έκτακτης ειδοποίησης σε περίπτωση καταχώρισης ή διαγραφής δεδομένων (alarm) που σε αφορούν.
 3. Με αίτησή σου μπορείς να ζητήσεις και την παραγωγή του score σου, καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης αυτού.
 4. Αν εντοπίσεις κάποιο λάθος στα δεδομένα (μπορεί λ.χ. να υπάρχει κάποια αναγγελία από λάθος της τράπεζας και να σε εμποδίζει να πάρεις δάνειο) μπορείς να ζητήσεις τη διόρθωση των στοιχείων.
 5. Τέλος, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σου, να αρνηθείς οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους (δικαίωμα εναντίωσης), να ζητήσεις τη διαγραφή τους (δικαίωμα στη λήθη) ή την φορητότητά τους. Η Τειρεσίας μπορεί να αρνηθεί το αίτημά σου αν δεν τεκμηριώνεται επαρκώς.

Άρα, υπάρχουν δάνεια ανεξαρτήτου Τειρεσία; Όχι ακριβώς. Θα πρέπει να έρθεις σε επαφή με την τράπεζα και να δεις τι διαχείριση μπορείς να κάνεις, ειδικά για τη δική σου περίπτωση.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τα στεγαστικά ή τα καταναλωτικά δάνεια, μην ψάχνεις αλλού. Στην πλατφόρμα μας συγκρίνεις δωρεάν δάνεια και κάρτες, χωρίς καν να σηκωθείς από τον καναπέ σου. Μάθε όλα όσα θέλεις να ξέρεις και όταν είσαι έτοιμος προχωράς!


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...
πιστωτικές κάρτες

Θέλεις πιστωτική για αγορές με δόσεις;

Βρες online την κατάλληλη κάρτα για εσένα.