Αρχική / Οδηγός Ενέργειας / 4. Χρήσιμα νέα / Βλάβες από το δίκτυο: Πώς να αποζημιωθείς;

Βλάβες από το δίκτυο: Πώς να αποζημιωθείς;

αποζημίωση για βλάβη ηλεκτρικών συσκευών

Εάν έχουν υποστεί βλάβη οι ηλεκτρικές συσκευές σου εξαιτίας υπέρτασης ή κάποιας άλλης βλάβης του δικτύου, τότε είναι αρκετά χρήσιμο να γνωρίζεις ότι υπάρχει η δυνατότητα να λάβεις αποζημίωση.

Εάν έχουν υποστεί βλάβη οι ηλεκτρικές συσκευές σου εξαιτίας υπέρτασης ή κάποιας άλλης βλάβης του δικτύου, τότε είναι αρκετά χρήσιμο να γνωρίζεις ότι υπάρχει η δυνατότητα να λάβεις αποζημίωση.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποζημιώνει πλήρως τους καταναλωτές για βλάβες συσκευών που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα υπαλλήλων της ή υπηρεσιών της από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις τους, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τιμολόγια επισκευών). Το ύψος της αποζημίωσης κρίνεται κατά περίπτωση και αναλόγως της ζημίας.

Όταν η βλάβη οφείλεται σε τυχαία βλάβη του ουδετέρου αγωγού του δικτύου χαμηλής τάσης, αναλόγως της ζημίας σου, δικαιούσαι χρηματική αποζημίωση έως 300 ευρώ για μονοφασικές παροχές και έως 400 ευρώ για τριφασικές ανά συμβάν και καταναλωτή.

Εννοείται ότι αν το ύψος της ζημιάς είναι χαμηλότερο η αποζημίωση θα είναι ίση με την πραγματική ζημιά ενώ τα ανώτατα όρια θα προσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης:

1) Ο καταναλωτής να ενημερώσει το ΔΕΔΔΗΕ για τη βλάβη και να υποβάλει την αίτηση αποζημίωσης, αν είναι δυνατόν την ίδια ημέρα ή σε προθεσμία 4 ημερών από το συμβάν.

2) Η βλάβη να μην οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας αλλά σε τυχαία διακοπή του ουδετέρου αγωγού.

3) Ο καταναλωτής να θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ επί δύο ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη, προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

4) Ο καταναλωτής να θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία:

– Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση και

– Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.

5) Ο καταναλωτής να υπογράψει δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι η ζημιά οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από το ΔΕΔΔΗΕ ως αποζημίωση είναι απολύτως εύλογο.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων για αποζημιώσεις σε 15 ημέρες και η αποζημίωση, εφόσον το αίτημα του καταναλωτή κρίνεται θετικά, θα καταβάλλεται ένα μήνα μετά.

Σημειώνεται ότι αν η βλάβη οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα χορηγείται αποζημίωση.

Τέτοιοι λόγοι είναι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, σεισμοί, απρόβλεπτες παρεμβάσεις δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), απεργίες, οι ζημιές από τρίτους που δεν μπορούν να αποφευχθούν όπως πτώσεις αεροπλάνων, τρομοκρατικές ενέργειες, εξεγέρσεις, τραυματισμοί υποβρυχίων ή υπογείων καλωδίων, βλάβες από τροχαία ατυχήματα, και παρόμοιες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποζημιώσεις καθώς και η διαδικασία αποζημίωσης ισχύουν για όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από την εταιρία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία ανήκουν.

Δες εδώ τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να διεκδικήσεις αποζημίωση για βλάβη στις ηλεκτρικές συσκευές σου που θεωρείς ότι οφείλεται σε υπαιτιότητά του ΔΕΔΔΗΕ.


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...

Σύγκρινε παρόχους ρεύματος σε 1′

Πάρε προσφορά από έως 14 παρόχους ρεύματος και δες πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις!