Αρχική / Οδηγός Ενέργειας / 1. Ρεύμα / Net metering – αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά

Net metering – αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά

net metering τι είναι

Με τη νέα υπηρεσία ενεργειακού συμψηφισμού κάθε καταναλωτής μπορεί να μετατραπεί σε παραγωγό της ενέργειας που χρειάζεται, εξοικονομώντας αρκετά χρήματα και κάνοντας μία επιλογή φιλική στο περιβάλλον.

To metering ή αλλιώς ο συμψηφισμός της παραχθείσας με την καταναλωθείσα ενέργεια που παρέχεται πια από αρκετούς παρόχους έχει έρθει για να κάνει τον καταναλωτή παραγωγό. Με άλλα λόγια μια οικογένεια μπορεί τώρα να τοποθετήσει στο σπίτι της ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη το οποίο θα παράγει ρεύμα που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση του σπιτιού σε ρεύμα.

Αυτή η λειτουργία θεσπίστηκε με σχετική Υπουργική Απόφαση που προβλέπει την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.

Με τη διαδικασία αυτή ο καταναλωτής – πλέον παραγωγός μπορεί να εξοικονομήσει σημαντική μείωση του κόστους για 25 χρόνια και απόσβεση του κόστους απόκτησης του συστήματος μέσα σε 8 χρόνια, ενώ παράλληλα κάνει και μία επιλογή πιο πράσινη και φιλική στο περιβάλλον.

1. Τι είναι το Net–Metering (ενεργειακός συμψηφισμός);

Ως ενεργειακός συμψηφισμός ορίζεται ο συμψηφισμός της ενέργειας που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, και ο οποίος διενεργείται σε τριετή βάση (τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά τον τριετή συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται).

2. Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

  • Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του
  • Το φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί
  • Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών)
  • Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 ‐ ΦΕΚ Β’ 1936/30.5.2018). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του τιμολογίου αυτού, απεντάσσεται αυτοδικαίως από αυτό, με την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής.

3. Πόσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού για το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με τον διαχειριστή του δικτύου, υποβάλλεται αίτηση από τον αυτοπαραγωγό στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με τον οποίο έχει συνάψει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού.

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Εάν ο αυτοπαραγωγός αλλάξει προμηθευτή για την ηλεκτροδότηση της κατανάλωσής του, λύεται αυτοδικαίως η Σύμβαση Συμψηφισμού και συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των είκοσι πέντε (25) ετών διάστημα μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή.

4. Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στο σπίτι;

Το συνολικό κόστος για την απόκτηση ενός πλήρως λειτουργικού φωτοβολταϊκού συστήματος στο σπίτι κυμαίνεται μεταξύ € 4.000 – € 14.000, ανάλογα τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού, ενώ ο χρόνος απόσβεσης του κόστους του έργου ανέρχεται στα 8 χρόνια περίπου.

5. Από πού μπορώ να πάρω χρηματοδότηση για την αγορά και την εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Οι Τράπεζες, προσφέρουν tailormade «πράσινες» χρηματοδοτικές λύσεις για την αγορά και την εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων, με περίπου 80% χρηματοδότηση του έργου, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης του δανείου.

Πηγή

Σύγκρινε παρόχους ρεύματος σε 1′

Πάρε προσφορά από έως 14 παρόχους ρεύματος και δες πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις!

Σύγκρινε έως 14 Παρόχους Ρεύματος