Αρχική / Οδηγός Ενέργειας / 1. Ρεύμα / Net metering: Aυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά

Net metering: Aυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά

net metering τι είναι

Με τη νέα υπηρεσία ενεργειακού συμψηφισμού κάθε καταναλωτής μπορεί να μετατραπεί σε παραγωγό της ενέργειας που χρειάζεται, εξοικονομώντας αρκετά χρήματα και κάνοντας μία επιλογή φιλική στο περιβάλλον.

Ο συμψηφισμός της παραχθείσας και καταναλωθείσας ενέργειας (metering), εισήχθη για να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Με άλλα λόγια, μια οικογένεια τώρα μπορεί να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη της, το οποίο θα παράγει ρεύμα για την κατανάλωση της ίδιας και θα επιτρέπει το συμψηφισμό της ενέργειας που διανέμεται στο δίκτυο.

Αυτή η λειτουργία θεσπίστηκε με σχετική Υπουργική Απόφαση που προβλέπει την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαθιστάτε παράγει ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας και να μειώσει σημαντικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Έτσι πλέον, ο καταναλωτής – παραγωγός μπορεί να έχει σημαντική μείωση του κόστους για 25 χρόνια και απόσβεση του κόστους απόκτησης του συστήματος μέσα σε 8 χρόνια!

1. Τι είναι το Net–Metering (ενεργειακός συμψηφισμός);

Ο ενεργειακός συμψηφισμός αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας συμψηφίζεται η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας και η ενέργεια που καταναλώνεται στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια.

💡Εάν υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας, δεν υπάρχει αποζημίωση μετά τον τριετή συμψηφισμό.

2. Βασικοί όροι & προϋποθέσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό

  • Για να υπάρχει συνεχής τροφοδοσία ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσης, ο αυτοπαραγωγός επιβάλλεται να διαθέτει ενεργή μόνιμη παροχή ρεύματος.
  • Το φωτοβολταϊκό σύστημα είναι συνδεδεμένο αποκλειστικά με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης, ο οποίος μετρά την ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση.
  • Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος.
  • Ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών)
  • Η παροχή του αυτοπαραγωγού δεν έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 ‐ ΦΕΚ Β’ 1936/30.5.2018). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι δικαιούχος του τιμολογίου αυτού, απεντάσσεται αυτοδικαίως από αυτό, με την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής.

3. Πόσο καιρό ισχύει η Σύμβαση Συμψηφισμού για το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό;

Αφού υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης με τον διαχειριστή δικτύου, ο αυτοπαραγωγός υποβάλλει αίτηση στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με τον οποίο έχει συνάψει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής, για υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού.

Η Σύμβαση Συμψηφισμού, που υπογράφεται ανάμεσα στον Προμηθευτή και τον αυτοπαραγωγό, ισχύει για δύο και είκοσι πέντε (25) χρόνια, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της διασύνδεσης. Αν ο αυτοπαραγωγός αλλάξει πάροχο για την ηλεκτρική ενέργεια, επιτρέπεται η λήξη της Σύμβασης Συμψηφισμού και η υπογραφή νέας σύμβασης για το υπόλοιπο διάστημα των είκοσι πέντε (25) ετών ανάμεσα στον αυτοπαραγωγό και το νέο πάροχο.

4. Πόσο κοστίζει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο σπίτι;

Για να εγκατασταθεί ένα αποτελεσματικό φωτοβολταϊκό σύστημα στο σπίτι, το κόστος κυμαίνεται από €4.000 έως €14.000 ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού.

Ο χρόνος που απαιτείται για την απόσβεση του κόστους είναι περίπου 8 χρόνια.

5. Πώς μπορώ να αποκτήσω χρηματοδότηση για να αγοράσω και να εγκαταστήσω εξοπλισμό φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Οι Τράπεζες προσφέρουν εξατομικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις που υποστηρίζουν την αγορά και την εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων. Προσφέρουν μέχρι και 80% της χρηματοδότησης του έργου, με μακρά διάρκεια αποπληρωμής, καθώς και δυνατότητα για άμεση εκταμίευση του δανείου.

6. Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων;

Στις 02.05.2023 άνοιξε η πρόσβαση στη πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ για υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης σε φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού, με εγκατεστημένη ισχύ έως 10,8 kW και μέγιστη ισχύ παραγωγής 10 kW για το δίκτυο διανομής, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων διανομής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

📍Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο pvstegi.gov.gr/.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα, απαιτεί σύνδεση αποκλειστικά μέσω των κωδικών TaxisNet του αιτούντος φορέα. Σημαντική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης είναι η έγκριση της Σύμβασης Σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ, μέσω του ιστοτόπου pvstegi.gov.gr/.


1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (Αξιολόγησε αυτό το άρθρο)
Loading...

Σύγκρινε παρόχους ρεύματος σε 1′

Πάρε προσφορά από έως 14 παρόχους ρεύματος και δες πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις!