Έχουμε βοηθήσει χιλιάδες καταναλωτές να μειώσουν τα κόστη τους.

Επαγγελματικοί Λογαριασμοί

Ενίσχυσε την ρευστότητά σου!

Όλοι οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί με μια ματιά

Επαγγελματίες
Αγρότες
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ονομαστικό Επιτόκιο
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Δυνατότητα υπερνάληψης
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Καρνέ Επιταγών
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Πληρωμές
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Έξυπνη Διαχείριση
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
Έως 0,020%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffffnormal
Αlpha 290
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Διαπραγματεύσιμο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Αlpha 500
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,020%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Alpha 505
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Διαπραγματεύσιμο
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Όψεως
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Έντοκος Λογαριασμός Όψεως
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,020%-0,050%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Όψεως Άτοκος
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Όψεως Έντοκος
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Έως 0,010%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Διαχειριστικός Όψεως
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Επαγγελματικός Plus
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,010%-0,030%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Επαγγελματικός Plus (Μηχανικών ΤΕΕ)
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,100%-0,250%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Καταθέσεις Όψεως
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Καταθέσεις Όψεως σε ξένο νόμισμα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
Ανάλογα με το νόμισμα
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Business BASIC
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,010%-0,050%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Business PRESTIGE
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,030%-0,100%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Εμπορικός Λογαριασμός
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Όψεως Εταιρειών
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Όψεως "FX CONVERT"
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
Έως 1,000%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Επαγγελματίες
Τράπεζα#f5f5f5#31ceae#ffffffbold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
#ffffff#ffffff#141414bold
#ffffff#f5f5f5#141414bold
Όνομα
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Ονομαστικό Επιτόκιο
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Δυνατότητα υπερνάληψης
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Καρνέ Επιταγών
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Πληρωμές
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Link Τράπεζας
#f5f5f5#31ceae#2a3554#ffffffbold
Alpha Προνομιακός Αγροτών
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,200%-0,500%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Λογαριασμός Αγροτικών Ενισχύσεων
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,050%-0,400%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Αγροτικός Plus
#ffffff#ffffff#2a3554#676767bold
0,010%-0,030%
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
#ffffff#ffffff#2a3554#676767normal
Ταμιευτήριο Αγροτών
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767bold
0,100%-0,350%
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
#ffffff#f5f5f5#2a3554#676767normal
Αγρότες
Λύνουμε τις απορίες σου σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς
Τι είναι ο Επαγγελματικός Λογαριασμός;
Χρήσιμα Νέα

Είναι ο απαραίτητος  λογαριασμός  κάθε επαγγελματία ή επιχειρηματία.

Από αυτόν τον λογαριασμό κάνεις όλες τις πληρωμές μισθοδοσίας, προγραμματίζεις τις  πάγιες εντολές πληρωμής και παρακολουθείς τις εισπράξεις σου.

Σου δίνει όριο υπερανάληψης και τη δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα προνομίων που διαθέτει κάθε τράπεζα.

Αν είσαι επαγγελματίας ή επιχειρηματίας μπορείς να ανοίξεις έναν επαγγελματικό λογαριασμό με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο και να ενισχύσεις τη ρευστότητά σου συνδέοντάς τον με άλλα προϊόντα.