Είμαστε πάντα δίπλα σας
2103245000
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
  • Σεισμός
  • Διάρρηξη Σωληνώσεων
  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Πυρός
  • Φυσικά Φαινόμενα
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

tip icon

Βάσια Σαλάπα
Insurance Expert

Είμαστε Πάντα δίπλα σας24/7 icon

Συνδεθήκαμε με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σύντομα θα δείτε τις καλύτερες προσφορές τους!

Φίλτρα
Έλεγχος Στοιχείων
Κατηγορία πακέτου

tip icon

Συνδεθήκαμε με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σύντομα θα δείτε τις καλύτερες προσφορές τους!

Βάσια Σαλάπα
Insurance Expert

Είμαστε Πάντα δίπλα σας24/7 icon

Φίλτρα
Έλεγχος Στοιχείων
Κατηγορία πακέτου
2103245000
είμαστε πάντα δίπλα σου
Phone
Σύγκριση Πακέτων

Συγκρίνετε μέχρι 5 ασφαλιστικά πακέτα

1
2
3
4
5
Σύγκριση
σε παράθεση