Είμαστε πάντα δίπλα σας
2103245000
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
  • Σεισμός
  • Διάρρηξη Σωληνώσεων
  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Πυρός
  • Φυσικά Φαινόμενα
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Χριστιάνα Ανυφαντή
Insurance Expert

Είμαστε Πάντα δίπλα σας24/7 icon

Συνδεθήκαμε με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σύντομα θα δείτε τις καλύτερες προσφορές τους!

Φίλτρα
Έλεγχος Στοιχείων
Κατηγορία πακέτου

tip icon

Χριστιάνα Ανυφαντή
Insurance Expert

Είμαστε Πάντα δίπλα σας24/7 icon

Συνδεθήκαμε με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σύντομα θα δείτε τις καλύτερες προσφορές τους!

Φίλτρα
Έλεγχος Στοιχείων
Κατηγορία πακέτου
2103245000
είμαστε πάντα δίπλα σου
Phone
Σύγκριση Πακέτων

Συγκρίνετε μέχρι 5 ασφαλιστικά πακέτα

1
2
3
4
5
Σύγκριση
σε παράθεση