Κυβικά Αττική* Θεσσαλονίκη* Επαρχία*
1000 κ.εκ. €76 €99 €74
1200 κ.εκ. €76 €109 €92
1400 κ.εκ. €89 €115 €88
1600 κ.εκ. €89 €122 €86
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Κυβικά Αττική* Θεσσαλονίκη* Επαρχία*
50 κ.εκ. €24 €25 €23
100 κ.εκ. €43 €36 €24
250 κ.εκ. €44 €45 €40
500 κ.εκ. €58 €62 €56
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ