Είμαστε πάντα δίπλα σας
210 324 5000
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 • Οδική Βοήθεια
 • Νομική Προστασία
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Ζημιές από Ανασφάλιστο
 • Μερική Κλοπή
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Κακόβουλες Ιδίων Ζημιών
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Ζημιές από χαλάζι
 • Ζημιές αερόσακων
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Βάσια Σαλάπα
Insurance Expert

Είμαστε Πάντα δίπλα σας

Συνδεθήκαμε με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σύντομα θα δείτε τις καλύτερες προσφορές τους!

Φίλτρα
Έλεγχος Στοιχείων
Κατηγορία πακέτου

Βάσια Σαλάπα
Insurance Expert

Είμαστε Πάντα δίπλα σας

Συνδεθήκαμε με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σύντομα θα δείτε τις καλύτερες προσφορές τους!

Φίλτρα
Έλεγχος Στοιχείων
Κατηγορία πακέτου

Βάσια Σαλάπα
Insurance Expert

Είμαστε Πάντα δίπλα σας

Συνδεθήκαμε με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σύντομα θα δείτε τις καλύτερες προσφορές τους!

Φίλτρα
Έλεγχος Στοιχείων
Κατηγορία πακέτου
Phone
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ
Email
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ EMAIL ΣΟΥ
Σύγκριση Πακέτων

Συγκρίνετε μέχρι 5 ασφαλιστικά πακέτα

1
2
3
4
5
Σύγκριση
σε παράθεση