Οδηγός Ασφάλειας Σπιτιού

Μπορώ να ασφαλίσω το σπίτι μου σε όποια ασφαλιστική εταιρεία επιθυμώ;


Η ασφάλεια ενυπόθηκου δανείου είναι υποχρεωτική όταν το ακίνητο έχει αγοραστεί μέσω δανείου και πολλές φορές υπάρχει σύγχυση στο αν την συγκεκριμένη ασφάλεια πρέπει να την εκδώσει η Τράπεζα που χορήγησε το δάνειο…

Για αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι βάσει της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της σας μέσω της Τράπεζας που σας χορήγησε το δάνειο.

Αντιθέτως, έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστικό σύμβουλο αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σας σύμβαση.

Αν είχατε στο παρελθόν ασφαλίσει το ακίνητό σας μέσω του ενυπόθηκου δανειστή, έχετε το δικαίωμα - στην ανανέωση του συμβολαίου - να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία.

Φροντίστε όμως να προσκομίσετε το νέο ασφαλιστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν ώστε να μην έχουν τραβήξει τα χρήματα του ασφαλίστρου από τον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Δείτε το κόστος για την ασφάλιση του σπιτιού σας εδώ.