Οδηγός Ασφάλειας Μηχανής

Τι να κάντε σε περίπτωση ατυχήματος με μηχανή


 • Σταματήστε στον τόπο του ατυχήματος αφού λάβετε τα απαραίτητα μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας.
 • Καλέστε την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή (Τροχαία) προκειμένου να επιληφθεί του ατυχήματος και να γίνει η καταγραφή του στο βιβλίο συμβάντων. Η καταγραφή του συμβάντος ενισχύει τη θέση σας προς τις ασφαλιστικές εταιρίες και τη διεκδίκηση αποζημίωσης.
 • Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος. Συνεργάτης της εταιρίας έρχεται στον τόπο του ατυχήματος και αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα.
 • Προτείνετε στους άλλους εμπλεκόμενους να καλέσουν τη δική τους Φροντίδα Ατυχήματος. Διασφαλίζετε έτσι ότι θα δηλωθεί το συμβάν και στις άλλες εμπλεκόμενες εταιρίες ώστε να κάνουν τον μεταξύ τους διακανονισμό χωρίς να περιμένουν τους πελάτες τους αν και πότε θα συμπληρώσουν δήλωση.
 • Εάν δεν καλέσατε την Φροντίδα Ατυχήματος (δε σας το προτείνουμε!) θα πρέπει:
  1. Να συμπληρώσετε το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού και να το συνυπογράψετε. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει για να υπάρχει ενυπόγραφη δήλωση του άλλου εμπλεκόμενου οδηγούσε περίπτωση που στη συνέχεια δεν κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία.
  2. Να γνωστοποιήσετε το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρία μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, όπως προβλέπει ο Νόμος.
  3. Να τραβήξετε φωτογραφίες των εμπλεκόμενων οχημάτων και του τόπου του ατυχήματος με κινητό τηλέφωνο ή φωτογραφική μηχανή.
 • Στην περίπτωση που οι εταιρίες δεν συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό και δεν μπορείτε να υπογράψετε τη Φιλική Δήλωση, φροντίστε να συμπληρωθεί από τον άλλο οδηγό, υπεύθυνη δήλωση του του Ν. 1599/1986.
 • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να φροντίζετε για την καταγραφή:
  1. Του αριθμού κυκλοφορίας του άλλου οχήματος που εμπλέκεται στο ατύχημα.
  2. Της ασφαλιστικής του εταιρείας.
  3. Των στοιχείων ταυτότητας ή άλλων χρήσιμων στοιχείων του άλλου οδηγού / ιδιοκτήτη.
  4. Τα στοιχεία τυχόν μαρτύρων που παρευρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.
 • Εάν υπάρχει τραυματισμός, φροντίστε να παρασχεθεί άμεσα η αναγκαία βοήθεια και παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να επιληφθεί αυτού η Τροχαία!
 • Μας καλείτε στο 210 324 5000 οποιαδήποτε στιγμή μας χρειαστείτε, 24 ώρες την ημέρα - 7 ημέρες την εβδομάδα!