Οδηγός Ασφάλειας Αυτοκινήτου

Βασική ασφάλεια αυτοκινήτου – Συχνές ερωτήσεις


Γιατί χρειάζομαι ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η ασφάλιση οχήματος για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου. Η συγκεκριμένη ασφάλιση ονομάζεται βασική ασφάλιση και είναι η ελάχιστη ασφάλιση και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος.
Η υποχρεωτική ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Ν. 489/76, «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ' ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», που άρχισε να ισχύει από την 1.1.1978.
Σκοπός και φιλοσοφία του είναι η προστασία των τρίτων.
Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρώσω τη διαδιακασία ασφάλισης online;

Για να συμπληρώσετε την αίτηση ασφάλισης online, θα χρειαστείτε περίπου 2 λεπτά. Έχουμε προσπαθήσει η διαδικασία να είναι απλή και σύντομη.

Τι κάνω για να ανανεωθεί το ασφαλιστήριο μου;

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας για να ανανεωθεί το συμβόλαιό σας. Ένα εύλογο διάστημα πριν την λήξη του, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας μέσω τηλεφώνου, email ή sms.

Αν στείλω σήμερα την αίτηση ασφάλισης, μετά από πόσο καιρό καλύπτομαι;

Η κάλυψή σας θα ισχύει μετά την πιστοποίηση της καταβολής των ασφαλίστρων από την εταιρεία μας και εφόσον λάβετε από εμάς βεβαίωση ασφάλισης, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα που θα αναγράφεται σε αυτήν. Τα συστήματα πληρωμής είναι αυτοματοποιημένα και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα λάβετε το ασφαλιστήριο στο email σας.

Αν το όχημα μου έχει κοτσαδόρο, πρέπει να το δηλώσω κάπου;

Θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Υπουργείο Μεταφορών ώστε να αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και να είναι, βάσει νόμου, αποσπώμενος. Εν συνεχεία, πρέπει να το δηλώσετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία ώστε να αναφέρεται πάνω στο συμβόλαιο.

Αν δεν έχω ελληνικό δίπλωμα, τι κάνω;

Αν το δίπλωμα δεν είναι ελληνικό, τότε είναι θέμα εταιρείας αν δεχτεί να σας ασφαλίσει ή όχι. Οι περισσότερες ασφαλιστικές δέχονται διπλώματα που έχουν εκδοθεί σε χώρα της Ε.Ε.

Τι πρέπει να κάνω το ασφαλιστήριό μου εάν πουλήσω το όχημά μου;

Σε περίπτωση πώλησης του οχήματός σας πρέπει να ειδοποιήσετε τον ασφαλιστή σας ή την ασφαλιστική σας εταιρεία και να στείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να δρομολογηθεί η ακύρωση του ασφαλιστηρίου και η επιστροφή των (τυχόν) μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων.
Η κάλυψη που παρέχει το ασφαλιστήριο δεν μεταφέρεται αυτόματα - μεταφέρεται ΜΟΝΟ η κάλυψη της αστικής ευθύνης στον καινούργιο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.