Ιnterlife Ασφαλιστική

Γενικά

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυμετοχική βάση. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 m² στο 14ο χλμ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η πορεία της Εταιρίας υπήρξε κερδοφόρα από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, με κάθετη ανάπτυξη και επιτυχή υλοποίηση των εκάστοτε στόχων της. Η θετική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας, με επιτυχημένες επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα σε συνδυασμό με το σωστό management συνέβαλαν στην εδραίωσή της στον ασφαλιστικό χώρο.

Οικονομικά στοιχεία 200820092010
Σύνολο Ενεργητικού52.786.961,8875.499.230,8885.387.112,99
Ιδία Κεφάλαια13.984.329,2216.121.543,2418.977.945,18
Ασφάλιστρα Οχημάτων17.843.769,3029.267.247,0118.071.113,31
Ασφάλιστρα ΖωήςNANANA
Ασφάλιστρα Λοιπών κλάδων7.859.730,7710.902.057,226.860.365,00
Ασφάλεια Αυτοκινητού - Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξυπηρέτηση Πελατών

  • 24 ώρες / 7 ημέρες
  • Έμπειροι Ασφαλιστές
801 300 3414
210 324 5000
  • Κερδίστε χρόνο και χρήμα συγκρίνοντας
ασφάλεια αυτοκινήτου
../../