ΔΥΝΑΜΙΣ

Γενικά

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ ιδρύθηκε το 1977 κάνοντας πραγματικότητα το όραμα των μετόχων της για αξιόπιστη ασφάλεια μέσα από σύγχρονες για την εποχή ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ο στόχος της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. είναι να παρέχει πάντα, άμεσα και ανθρώπινα, με συνέπεια και εντιμότητα, πλήρη εξασφάλιση των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των ασφαλισμένων της μέσα από τους ασφαλιστικούς της κλάδους.

Οικονομικά στοιχεία 200820092010
Σύνολο Ενεργητικού24.385.562,8526.964.847,3728.319.049,97
Ιδία Κεφάλαια7.484.446,187.528.845,497.513.921,30
Ασφάλιστρα Οχημάτων8.334.285,509.371.458,805.139.034,64
Ασφάλιστρα ΖωήςNANANA
Ασφάλιστρα Λοιπών κλάδων3.932.751,643.893.091,251.986.894,35
Ασφάλεια Αυτοκινητού - Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξυπηρέτηση Πελατών

  • 24 ώρες / 7 ημέρες
  • Έμπειροι Ασφαλιστές
801 300 3414
210 324 5000
  • Κερδίστε χρόνο και χρήμα συγκρίνοντας
ασφάλεια αυτοκινήτου
../../