Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία. Το παρόν ασφαλιστικό πακέτο δεν διατίθεται online. Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πακέτο παρακαλώ πιέστε "ΕΠΙΛΟΓΗ" και αναφέρετε τον κωδικό που θα προβληθεί στον ασφαλιστικό μας σύμβουλο ή συμπληρώστε το τηλεφωνό σας στο αντίστοιχο πεδίο και ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.